Verimlilik Ölçümleri ile Aklınız Arkada Kalmasın!

Ölçüm Alanlarımız.

Isı Yalıtım (U-değeri) Ölçümü

Isı yalıtım ihtiyacı belirleme, yatılım uygulamasından önce ve sonra yapılan ölçümlerle uygulamanın doğruluğu ve kalitesinin ölçülmesi için kullanılır

Aydınlatma Ölçümü

İşletmelerde aydınlatma seviyelerinin uygunluğunu tespit etmek için kullanılır, İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddeti standartlar çerçevesinde incelenip raporlanır.

Elektrik Kalitesi Ölçümü

Elektrik enerjisinin sürekliliği, gerilim, harmonik, frekans, güç faktörü vb. kriterler ölçülerek raporlanır.

Ultrasonik Debi Ölçümü

Borulardan akan sıvıların hızının ölçümü için kullanılır

İç Hava Kalitesi Ölçümü

Kanallardaki hava hızı ve debisinin tespit edilmesi için yapılır, havalandırma sistemlerinde hava akış kontrölü ve verimliliğin tespiti için kullanılır.

Basınçlı Hava Kaçakları Ölçümü

Kulakla duyulmayacak kılcal hava kaçakların tespit edilip hem kaçak noktaların hem de kaçakların maliyetlerinin gösterildiği ölçümdür

Baca Gazı Ölçümü

Baca gazı ölçümleri ile kazanların yanma verimliliğini ölçerek yanmanın kaliteli olup olmadığı ve yakıtın iyi oranda tüketip tüketilmediği ölçülür

Buhar Kaçakları Ölçümü

Gaz kaçağı, otomatik püskürtme, büyük kapanlar ya da hat tıkanıklığı gibi sorunlar kolayca tespit edilir.

Hava Debisi Ölçümü

Kanallardaki hava hızı ve debisinin tespit edilmesi için yapılır, havalandırma sistemlerinde hava akış kontrölü ve verimliliğin tespiti için kullanılır.

Konfor Ölçümleri

İş yerlerinde ve özellikle ofis ortamlarımda çalışanların performanslarını etkileyen çevresel faktörlerin tespit edilmesi için kullanılır, daha verim bir çalışma ortamı yaratılması ve yasal yaptırımlara uygunluğun denetlenmesi için tercih edilen ölçümlerdir. Nem, Sıcaklık, Basınç, İç Hava Kalitesi, Hava Akım Hızı vb. gibi ölçümler yapılır.

Sıvı İletkenliği Ölçümü

Isıtma kazanları ve buhar kazanları için blöf suyunun için gereken saflıkta olup olmadığı incelenir.

Hız ve Devir Ölçümü

Palet, hat, pervane, motor, dişli gibi döner elemanların, dönüş hızları, devirleri ölçülür.

Elektrik Motoru Verimlilik Ölçümü

Elektrik motorlarının güç, harmonik, dengesizlik, motor devri, tork ve mekanik güç gibi önemli elektrik ve mekanik performans parametreleri ölçülür ve raporlanır.

Elektrik Panosu Ölçümü

Elektrik panolarında bulunan sigorta, kontaktör, klemensler, ayırıcılar kesiciler ve elektrik kalitesinin incelendiği ölçüm çeşididir.

Bu ölçümde Termal Kamera Ölçümü ve Elektrik Analizörü Ölçümü kullanılır. Panoların güvenliği ve sorunları hatların tespiti için kullanılır.

İş Güvenliği Ölçümleri

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için yapılan ölçümlerdir.

Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü,
Termal Konfor Ölçümü vb. ölçümler kullanılır.

Konfor Ölçümleri

Çalışma ortamlarında konfor şartlarının sağlanamaması, iş kazalarında artışına ve çalışma veriminin düşmesine sebep olur. Konfor ölçümleri ile uygun çalışma ortamları yaratın.

Verimlilik Ölçümleri

Ölçüm Planınızı Kişiselleştirin

İhtiyacınıza uygun ölçümleri seçerek size en uygun ölçümleri bir araya getirebilirsiniz. Hangilerini yaptıracağınızı bilmiyorsanız kullandığınız ekipmanlara göre ölçüm önerelim.

Talebinizi oluşturun.

  Ölçüm Türleri

  Talepleriniz ve sorularınız:
  İletişim Bilgileriniz
  Adınız Soyadınız*
  Telefon*:
  E-posta*:
  Firma Adı* :
  Şehir: