Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakların başında gelen türlerden bir tanesidir. Bir enerji yatırımının maliyet etkinliğini gösteren LCoE (birim yatırım karşılığında elde edilen enerji) endeksinde oldukça cazip bir noktadadır. Türkiye’nin ticari rüzgâr enerjisi potansiyeli özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde oldukça fazladır.

Rüzgar enerji santrallerinden üretilen elektrik ile toplam elektrik ihtiyacımızın %7.40*‘ı karşılanıyor.

0MWm
Kurulu Rüzgar Gücü
0
İşletmedeki Tesis Sayısı
0
Kurulu Türbin Sayısı
0
İnşa Halindeki Res Sayısı

Sektör sürekli olarak büyüyen yerli üretim ve tedarik zinciri sayesinde rekabetçidir ve yatırım fırsatları sunmaya devam etmektedir. Yakın zamanda üretim rekorları kıran rüzgar enerjisi, yapısı itibariyle güneş enerjisinden oldukça farklıdır ve konumun doğru belirlenmesinin, doğru tribün seçiminin toplam enerji üretimine etkisi önemli ölçüde etki eder.

Bu noktanın doğru tespiti için mikro yatırımlarda hazırlanmış rüzgâr haritalarından veya uydu verilerinden faydalanmak mümkündür. Ancak daha büyük yatırımlarda, belirli bir süre aday sahada profesyoneller tarafından hazırlanan ölçüm düzeneği ile ölçümler yapılmalı ve sonuçlar gene uzmanlar tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

YEKDEM mekanizması Enerji bakanlığı lisanlı ve lisanssız olarak grupladığı enerji üretimi tiplerinde üretilen elektriğin tamamının şebekeye önceden belirlenmiş bir fiyattan satılmasına olanak tanımaktadır. Bu garanti sayesinde yatırımcıların getiri riski önemli ölçüde azalmaktadır.

İllere Göre İşletmedeki Rüzgar Enerjisi Dağılımı

Rüzgar Enerjisi Çözümlerimiz

Ekibimiz büyük yatırımlarda finansman sağlayan kuruluşların sözleşme gereği talep edilen raporlamaları hazırlamalarına yardımcı olmak üzere teknik destek sağlamakta ve gerektiğinde saha denetimleri veya müşteri denetimleri ile doğrulamayı hızlandırmaktadır. Ağırlıklı olarak yeşil bina veya yeşil üretim yatırımları kapsamında değerlendirilen mikro yatırımlarda ise tribün seçimi ve tedarik edilmesi için tam destek olmaktadır.

Talebinizi oluşturun.

  Talepleriniz ve sorularınız:
  İletişim Bilgileriniz
  Adınız Soyadınız*
  Telefon*:
  E-posta*:
  Firma Adı* :
  Şehir: