Atıktan Temiz Enerji Üretin.

Atık Teknolojileri.

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olan bileşikler içerebilen bu atıkların belirli standartlar çerçevesinde geri dönüştürülmesi, geri dönüştürülemeyenlerin ise uygun yollarla bertarafı gerekmektedir.

Yanabilir atıkların inert bir kalıntıya (kül, cüruf) dönüştürülmesi prosesidir ve enerji geri kazanımı sağlanır. Atık doğrudan yakılabileceği gibi ısıl değerini arttırmak ve yakma tesisinde daha etkin proses kontrolü sağlamak amacıyla ön işleme de tabi tutulabilir. Ön işleme tabi tutulmuş atık, diğer yakıtlarla birlikte (örneğin kömür) ısı geri kazanımlı yakma tesislerinde yakılabilir.

Termal Sistem Örnekleri

Atık Yakıtlar: Atık su çamuru, plastik atıklar ve granülleri, plastik karışımları, araba lastik vb.
Hastane Tıbbi Atıkları: Kirletici sınıfları AVV 180103, AVV 180202, AVV 180102, AVV 180108
Karkas Atıklar: Hayvansal yağ, sindirim sistemi içeriği vb.
Isı Geri Kazanım: Kullanılmayan ortama giren herhangi bir ısı kaynağı
Enerji Geri Kazanımı: Geri kazanılan enerjinin ihtiyaca göre elektrik, ısı ve soğutma olarak kullanımı
Biyokütle: Odun, yeşil atık bitkisel yağ veya biyogaz gibi yenilenebilir kaynaklar hizmet alanları içerisindedir.

Atık Çürütme ile Gaz Eldesi

Organik artıkların oksijensiz ortamda (anaerobik fermantasyon) parçalanması işlemidir.

Avantajları;
• Elektrik ve ısı enerjisi geri kazanımı,
• Atıkların stabilize edilmesi (arıtma çamurları),
• Organik gübre elde edilmesi,
• Atıklarda koku ve patojen giderimi sağlanması (%80’e varan koku giderimi),
• Çevresel kazançlar (sera gazlarının azaltılması, fosil yakıtların kullanımının
azaltılması, vb.) sayılabilir.

YEK Destekleme Mekanizması

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren lisans sahiplerinin faydalanabileceği desteğe YEK Destek Mekanizması denir.

Yek bedeli üretim tesisleri için 01/01/2021 tarihinden itibaren 3’er aylık dönemler halinde ve ilki 01/04/2021 tarihinde olmak üzere her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında güncellenecektir.

YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar/sent olarak üst sınır uygulanacaktır.

30/06/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için YEK destekleme mekanizması Türk Lirası üzerinden uygulanacaktır.

Atıktan Enerji Üretimi Teknik Danışmanlık Hizmeti

 • Saha seçimi
 • Sistem tasarımı
 • Ön fizibilite çalışması
 • Yıllık enerji üretimi hesaplama
 • Teknik danışmanlık
 • Başvuru dosyası hazırlanması
 • Başvuru takibi
 • Çağrı mektubu
 • Malzeme seçimi
 • Yüklenici firma seçimi teknik şartname hazırlanması
 • Yüklenici firma seçimi ihale dosyası hazırlanması
 • Resmi kurum onayı için proje dosyalarının kontrolü
 • Malzeme kontrolü
 • Geçici kabul sürecinin kontrol ve desteği

Talebinizi oluşturun.

  Talepleriniz ve sorularınız:
  İletişim Bilgileriniz
  Adınız Soyadınız*
  Telefon*:
  E-posta*:
  Firma Adı* :
  Şehir: