Onur Enerji, Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili yasal mevzuatların oluşturulması ve enerji verimliliği bilincinin gelişmesi ile birlikte, enerji politikalarında revizyona gitmek isteyen müşterilerimize, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile uluslararası standartlarda enerji çözümleri hizmetleri sunmaktadır.

Tüm sanayi kollarında ve binalarda; enerji verimliliği, enerji üretim ve dağıtımı, proses verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji geri kazanımı ile ilgili hizmetler vermektedir. Hizmetlerimiz arasında enerji etütleri, danışmanlık, proje doğrulama, ölçüm hizmetleri, proje uygulama, finansman bulma, ihtiyaca uygun çözümlerin tasarımı, projelendirilmesi, uygulanması ve kazançların raporlanmasını, binaların Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) hazırlanması vardır.

Yurt dışı iş birlikleri ile teknolojiyi yakından takip ederek en iyi enerji uygulamalarının Türkiye’ye getirilmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.

 

Amaç

Müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını belirleyerek, enerji maliyetlerini optimize edip uluslararası standartlarda enerji çözümleri sunmaktır.

Vizyon

Enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında doğru teknolojiler ile anahtar teslimi katma değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutan, yerli ve yabancı iş ortaklarının birinci derecede tercih ettiği, LİDER şirket olmaktır.

Onur Enerji

Tüm sanayi kollarında ve binalarda; enerji verimliliği, enerji üretim ve dağıtımı, proses verimliliği, enerji tasarrufu ve geri kazanımı ile ilgili hizmetler vermektedir. Konusunda yetkin kişilerden oluşan dinamik kadrosu ile ihtiyacınıza uygun çözümlerin tasarımı, projelendirilmesi, uygulanması ve kazançların raporlanmasını, binaların Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) hazırlanmasını gerçekleştirir.