ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı Edinin.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı.

EnMS ile Enerji Yönetimi Politikasını oluşturması, enerji verimlilik hedeflerinin belirlemesi, enerji yönetim programlarını oluşturması ve bu sayede tükettikleri enerjiyi yönetmesi sağlanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; enerji politikalarının belirlenmesi, planlanması, uygulama ve operasyon adımlarının düzenli takibi için izleme, ölçme ve analiz, düzenleyici önlemler ile kontrol edilerek iç denetim mekanizmaları ile yönetim gözden geçirmesi yapılarak sürekli gelişimin sağlandığı bir sistemdir.

ISO 50001 diğer bilinen ISO 9000, ISO 14000 standartlarının sürekli gelişen yönetim modellerini temel alır. ISO 50001 bu sayede kalite ve çevre yönetimi sistemlerine kolaylıkla entegre olabilir.

ISO 50001 Zorunluluğu

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde belirtilen, Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına, ticari ve hizmet binaları ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgelerine ve endüstriyel işletmelere (1000 TEP üstü yerlere) en geç 2023 yılının sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu getirildi.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları.

 • Şeffaf enerji akışının sağlanması

 • Enerji akışının sürekli izlenmesi ile; enerji verimliliğinin sürekli kılınması

 • Tasarım ve satın alma uygulamalarının enerji performansıyla ilgili olarak değerlendirilmesi

 • Veri analizi vasıtasıyla enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi

 • Enerji maliyetleri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması

 • Çalışanların farkındalığının artırılması

 • Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması

 • İşletme imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlaması

 • Vergi avantajları sağlaması

 • Enerji giderlerinin düşmesi

 • Sera gazı emisyonları düşer. (Bu aynı zamanda yasal bir yükümlülüktür.)

 • Enerji temininde güvenli bir sistem geliştirilmesi

 • İşletme için farkındalığın artırılması ve buna bağlı olarak enerji tüketiminin azalması

 • İşletmenin resmi “Enerji Yönetim Politikası”nın oluşturulması

 • Kalite Yönetimi veya Çevre Yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon

Onur Enerji, ISO 50001 sistemi kurulması ve belgelendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. ISO 50001 enerji yönetim standardı çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmalar, enerjiyi verimli kullanmak ve kurumlara enerji giderlerinde tasarrufu sağlarken kurumların yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımını özendirmek ve iklim değişikliğinin önlenmesini sağlamaktadır. ISO 50001 standardı EnMS enerji yönetim sistemi uygulanması danışmanlığı konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Talebinizi oluşturun.


  Danışmanlık talepleriniz ve sorularınız:
  İletişim Bilgileriniz
  Adınız Soyadınız*
  Telefon*:
  E-posta*:
  Firma Adı* :
  Şehir: