*Ashrae Standartlarına göre ortamdaki CO2 miktarı havalandırma ilişkisi

İç Hava Kalitesi Ölçümü

İç hava kalitesi ölçümleri sertifikalı cihazlar ile uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Ticari bina, otel, AVM, okul, ofisler ve fabrikalarda iç hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Ölçüm kapsamında mahallerin konfor şartlarına uygunluğu görebilmek için sıcaklık, nem ve CO2 ölçümleri yapılmaktadır. İç hava kalitesi ölçümleri Onur Enerji tarafından kalibre edilmiş sertifikalı cihazlar ve yetkin mühendislik tecrübesi ile gerçekleştirilmektedir.

Termal Konfor ve CO2

İnsanların emisyon kaynağı olduğu alanlarda karbondioksit konsantrasyonu ve iç hava kalitesi, iyi bir havalandırma olduğunu gösteren en önemli parametrelerdir. Kötü iç hava kalitesi yorgunluk, konsantrasyon eksikliğine yol açar ve daha ciddi hastalıklara da yol açabilir. CO2 konsantrasyonu bu nedenle 1,000 ppm’i geçmemelidir.

Termal konfor seviyesinin sıcaklık ve bağıl nem parametreleri bağlamında değerlendirilmesi; ısıtma havalandırma sistemlerinin planlama, seçme ve ayarlama aşamalarında önemlidir. Bağıl nem için önerilen minimum %30, maksimum %65 olmalıdır.

Kullanıcı yoğunluğu ve kullanıcıların meşguliyet durumlarına göre değişen ortamdaki CO2 miktarı ASHRAE 62.1-2013 standardına göre dış havadaki CO2 miktarından (300-500 ppm) en fazla 600 – 700 ppm yüksek olmalıdır (1000-1200 ppm ).

Ed Bas, Indoor Air Quality; A Guide for Facility Management” kitabında EN ve ASHRAE standartlarına göre önerilen ortamdaki CO2 miktarı ve havalandırma arasındaki ilişkiyi yandaki şekilde görebilirsiniz.*

İç Hava Kalitesini Neden Ölçüyoruz?

İç hava kalitesine ilişkin önlemlerin alınması karbondioksit oranının azalmasını sağlar. Amaç, iç hava kalitesinin yetersiz olduğu alanlarda kötü bir sonuca yol açmadan önce tespit ederek;

 • İşletmelerin çalışma performansının düşmemesini sağlamak,
 • Ağır ve geri dönülemez sağlık sorunlarını önlemek,
 •  Öğrenme ve üretkenlik kaybını önlemektir.

İç hava kalitesi önlemleri alındığında sağlık sorunlarının azalması ve çalışma performansının artması sağlanacaktır.

Örnek Çalışma

Onur Enerji olarak bir AVM ‘de gerçekleştirilen çalışmada iç hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümde CO2 miktarı 580 ppm olarak ölçülmüştür. AVM’lerde olması gereken CO2 miktarı yaklaşık 980 ppm’dir. Ölçüm sonuçlarına göre yapılan hesaplamalarda mahale verilmesi gereken taze hava miktarı 60.000 m3/h olması gerekirken 173.076 m3/h taze havanın mahale verildiği hesaplanmıştır. Aradaki yaklaşık 3 katlık fark havalandırma sisteminin olması gerektiğinden fazla çalıştığı yani gereksiz yere elektrik tükettiği anlamına gelmektedir.

Talebinizi oluşturun.

  Ölçüm Türleri

  Talepleriniz ve sorularınız:
  İletişim Bilgileriniz
  Adınız Soyadınız*
  Telefon*:
  E-posta*:
  Firma Adı* :
  Şehir:

  Diğer Hizmetlerimiz.

  Tüm hizmetleri görüntüle

  Enerji Kimlik Belgesi

  Ölçümler

  Enerji Etütleri

  Size özel bir çözüm mü arıyorsunuz ?

  İşletmenizin enerji verimliliği ihtiyaçlarını belirlemekte kararsız mı kaldınız?

  Nasıl yardımcı olabiliriz?