İZKA Temiz Enerji Desteklerini Arttırıyor

//İZKA Temiz Enerji Desteklerini Arttırıyor

İZKA Temiz Enerji Desteklerini Arttırıyor

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 2014 – 2023 Bölge Planları taslağının ilk aşamasını bitirdi. Taslak olarak tartışmaya açılan ve ikinci etabı onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen planda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer enerji kaynaklarıyla ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

Taslak Süreci Çalıştaylarla Başladı

İzmir Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülen 2014-2023 İzmir Bölge Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Kalkınma Çalıştayı, İzmirli kurum ve kuruluşların güçlü katılımı ile gerçekleşti.

Yapılan çalıştayda kamu, özel sektör ve sivil toplumu temsil eden katılımcılar tarafından, İzmir’in gelecek on yıla ilişkin vizyon önerileri paylaşıldı, İzmir Bölge Planının taslak hedefleri ve bu hedeflerin ne şekilde hayata geçirileceği üzerinde görüş alışverişinde ve somut önerilerde bulunuldu. Çalıştayda 2014-2023 İzmir Bölge Planın başarıyla uygulanmasına yönelik olarak yeni işbirliği olanakları da ortaya konuldu.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Potansiyeli Büyük

jeotermal2014-2023 İzmir Bölge Planı’na göre, İzmir’in 11.854,2 MW teorik rüzgar enerjisi kapasitesiyle oldukça zengin ancak bu potansiyelin yalnızca %2,6’sı kullanılıyor. Planda “Potansiyelin değerlendirilmesiyle üretilecek enerji miktarı, Ege Bölgesi’nin toplam elektrik tüketiminden büyüktür. İzmir’de rüzgar enerjisine ilişkin altyapı yatırım alanlarının, çevresel etkilerin de göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.” tespitiyle rüzgar enerjisine yapılacak yatırımın önemine dikkat çekiliyor.

Raporda ayrıca güneş enerjisi kaynaklarına değinen İZKA İzmir’in potansiyelini şu cümlelerle özetliyor: “Güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli açısından en avantajlı şehirlerden birisidir. Türkiye’nin güneş kapasite oranı en yüksek alanı olan Antalya bölgesinde oran %20, İzmir’de ise %15-18 civarındadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırım izni verilebilecek bölgeler arasında bulunmaması olumsuzluk teşkil etmektedir. Bölgede güneş enerjisi teknolojilerinin üretilmesi, bölgenin ileri teknolojiler konusunda gelişmesine katkı sağlayacak stratejik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.”

Biyogaz ve jeotermal kaynaklarının da İzmir’in potansiyel enerji üretim yöntemlerinden biri olduğunu belirten raporda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi ile teşvik ve strateji bilgileri yer alıyor: “İzmir’de kullanıma elverişli tarım alanlarının bulunması, hayvansal ve bitkisel atık miktarı potansiyeline bağlı olarak, biyogazdan elektrik üretim potansiyeli yaklaşık 537 MW civarındadır. İzmir ilinde biyokütle lisansı almış kurum/kuruluş bulunmamaktadır. Jeotermal kaynaklar ise sıcaklıkları açısından çeşitlilik göstermekte ve farklı alanlarda kullanım imkanı sunmaktadır. İzmir ilinde mevcut jeotermal alanlardaki jeotermal potansiyelin kullanılır hale gelmesi ile birlikte, 5 kat fazla konutun ısıtılabileceği görülmektedir.”.

2018-07-14T15:38:21+00:00 25 07 2014|Yenilenebilir Enerji Habeleri|