Bricker Bitiriş Konferansı: Güncel Teknolojilerin Entegre Edilmesiyle Kamu Binalarının Yenilenmesi Çalıştayı

28 Şubat – 2 Mart 2018 arasında Wels/Avusturya’da düzenlenecek olan Dünya Sürdürülebilir  Günlerinde Avrupa Birliği 7. çerçeve kapsamında yürütülen Bricker projesi de Bina ve Enerji’de Teknoloji ve İnovasyon Konferansında yerini alacak. Konferansta geleceğin enerji verimli, ölçülebilir, takip edilebilir, kullanıcı odaklı teknolojiler tanıtılacak.

Dünya Sürdürülebilir Enerji Günleri (WSED) 2018

Banner_template_picEnerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin ekonomik rekabetteki kilit rolü istihdam ve geleceğe dönük yatırımların önünü açıyor. Ekonomik açıdan rekabet edebilir ve temiz enerji dönüşümüne geçiş tüm dünyanın da olduğu gibi WSED konferansın da başlıca teması olarak yer alıyor. Elli ülkeden özel ve kamu temsilcisi ve akademik çevrelerden olmak üzere 700 delege katılıyor. Her yıl yüz bin ziyaretçinin ziyaret ettiği konferansın detaylı programına bu adresten ulaşabilirsiniz.