İstanbul’daki demo binasının Enerji Kimlik Belgesi‘ni düzenlediğimiz Avrupa Birliği Projesi NEED4B İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödüllerinde birinci oldu.

NEED4B Projesi:

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen NEED4B Projesi, sera gazı emisyonunda ve enerji tüketiminde en yüksek paya sahip olan -bina sektörüne- yönelik AR-GE projesidir. P

Proje’nin genel amacı geniş pazarı hedefleyen, tasarımında, inşaatında ve kullanımında düşük enerji tüketimini hedefleyen, açık ve kolayca tekrar edilebilir bina metodolojisini geliştirmektir. Farklı iklim kuşaklarındaki 4 demo binası ve toplamda 23.500m2’yi kapsayan proje alanı ile farklı tipte binaların düşük tüketimli sistemler entegre edilerek yaratılacak modelin doğrulanması sağlanacaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için: http://need4b.eu

Projenin Türkiye yürütücülerinden bir de daha önce yine bir AB projesi olan Bricker’da partnerlik yaptığımız Özyeğin Üniversitesi‘dir. Tebriklerimizi sunar başarılarının devamını dileriz.