Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD’nin de üyesi bulunduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan bildirgeyle, dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri olduğuna işaret edilen bildirgede, katılımcı kuruluşlara iklim değişikliğiyle mücadelede uygulaması gereken beş aksiyon öneriliyor. İş dünyasına yol gösterecek bir içeriğe sahip “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”, ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyulacak standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi artıracağını belirtiyor. Bildirgede amacın, ortak çabayla, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşme sağlanması olduğu vurgulanıyor.

Binalarda Enerji Verimiliği Bildirgesi ve ekinde yer alan kılavuz ile  “Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Binalarda Enerji Verimliliği” raporunda ana hatlarının belirlendiği şekilde iyileştirmeleri sağlamak için, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin, kendi ticari binalarındaki enerji kullanım performansını arttırmayı hedeflemektedir. Proaktif bir platform olarak yıllar itibariyle gelişimi hedefleyen bu inisiyatif, katılımcı kurumlar için aşağıda belirtilen beş aksiyonu içermektedir :

1. Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2 azaltım hedefleri belirlemek,

2. Şirket binalarında enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik bir şirket politikası yayınlamak,

3. Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata geçirmek,

4. Şirketin enerji kullanımı, CO2 salınımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi sürdürülebilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak,

5. Binalarda enerji verimliği çalışmalarını daha yaygın hale getirmek için, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, AR-GE , bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak.

Aygaz’ın Tercihi Onur Enerji

Bildirgeyi imzalayan şirketler arasında yer alan Aygaz vakit kaybetmeden Binalarda Enerji Verimliliği için çalışmalara başladı. Enerji Ölçümü, Enerji Etüdleri, Enerji danışmanlığı konularında Onur Enerji ile işbirliği yapan Aygaz sürdürülebilirlik konusunda öncü firmalardan olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aygaz sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; ekonomik, çevresel ve sosyal performansının tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasına imkan veren “Sürdürülebilirlik Raporu”nu ilk kez 2002 yılında yayınlamıştı. 2008 yılında GRI raporlama metodunu benimseyen Aygaz, sürdürülebilirlik raporunu uluslararası standartlara da taşımış oldu. Aygaz “2010-2011 dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu’nu “B” uygulama seviyesinde yayınlayarak, enerji sektöründe “B” seviyesinde rapor yayınlayan ilk Türk şirketi oldu.

Aygaz, yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla, sürdürülebilirlik yönetimi anlayışı, çevresel etkilerin yönetilmesi, çalışanların gelişimi, toplumsal yatırımlar, ürün sorumluluğu ve operasyonel sürdürülebilirliği ile ilgili anlayışını tüm paydaşlarına, 2002 yılından bu yana,  düzenli olarak aktarıyor. Aygaz’ın sürdürülebilirlik raporlarına www.aygaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Mail listemize katılın.

Sektörden güncel haberleri e-posta kutunuzda almak için katılın

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

İlginizi çekebilir

Enerji verimliliği danışmanlığı alın.

Telefon +90(232) 461-5830

Talep Formu

Sizlere in iyi hizmeti vermek için buradayız.

Hizmetlerimiz.

Tüm hizmetleri görüntüle

Enerji Kimlik Belgesi

Ölçümler

Enerji Etütleri