Ticari binalarda uygulanacak enerji verimliliği çözümleri ile işletim maliyetlerinde % 30'a varan azalma sağlanabilir.

Binalar sanayiden sonra enerjinin en çok tüketildiği ikinci alanlardır. Binalar, konutlar ve ticari binalar olarak iki gruba ayırılabilir. Ticari binalar; iş merkezleri, rezidanslar, alışveriş merkezleri, eğitim merkezleri, oteller, sağlık merkezleri, fabrikalardaki yönetim binaları  gibi  orta ve büyük ölçekli yapıları kapsayan binalardır.

Ticari binalar çok sayıda insanın bir arada yaşadığı hacim olarak oldukça büyük binalardır. Dolayısı ile ticari binalar için uygulanacak enerji  verimliliğini artırıcı projeler enerji tüketimi ve enerji tüketiminden kaynaklanan işletim maliyetlerinin  azaltılmasında hayati önem  taşır.

 

Ticari bina için enerji verimliliği uygulamalarının yapılmasının ön koşulu bina enerji etüdünün hazırlanmasından geçer. Hazırlanan enerji etüdü ticari binalarda enerji tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçları, enerji kayıp ve kaçaklarının oluştuğu ya da oluşmasının mümkün olduğu alanların tespiti, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardan kaynaklanan enerji tüketimini içerir.

Enerji etüdü ile özellikle binanın dış kabuğundan kaynaklanan enerji kayıpları, ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su, havalandırma ve aydınlatmada sağlanacak enerji tasarruf noktaları belirlenerek, konfordan ödün vermeden enerji verimliliğini artırıcı önlem ve uygulamalar gerekli ölçümler yapıldıktan sonra rapor olarak hazırlanır.

Ticari Binalarda Yapılan Enerji Etütlerinde Kullanılan Ölçü Aletleri

 •   Termal Kamera
 • Baca Gazı Ölçüm Cihazı
 • Elektrik Enerji Analiz Cihazları
 • Ultrasonik Ses Seviyesi Ölçer (Buhar Kapanı Test)
 •  Ultrasonik Debimetre
 •  İnfared Sıcaklık Ölçer (150C – 3000C)
 •  Pervane Tip ve Telli Tip Hava Hızı Ölçerler
 • Takometre
 •  Desibelmetre
 •  İletkenlik Ölçer
 •  Ortam, Yüzey ve Daldırma Tip Sıcaklık Ölçer
 •  Nem Ölçer
 •  Pens Ampermetre
 •  U Katsayısı Ölçer
 •  Lüksmetre
 •  Toprak Direnci Ölçer
 •  Veri Kaydediciler

Otel, hastaneokul, üniversite ve alışveriş merkezleri gibi ticari binalar için yapılacak enerji etüdü neticesinde, talebe göre hazırlanacak verimlilik artırıcı projelerle %30’a varan enerji tasarrufu sağlanabilir.