Enerji Gazetecileri Derneği (EGAD) tarafından düzenlenen Lisanssız Elektrik Üretimi Bilgilendirme Toplantısı‘na katılan EPDK Başkanı Hasan Köktaş önemli açıklamalarda bulundu.
Hasan Köktaş yaptığı sunumda lisanssız elektrik üretiminin yasallaşmasının ardından kısa sürede 200 elektrik üretim başvurusunun yapıldığı bilgisini paylaştı.
Başkan her elektrik tüketicisinin lisanssız elektrik üretimi için 250 TL karşılığında başvuruda bulunabileceğini, başvurunun onaylanması durumunda 500 KW’a kadar elektrik üretim sistemlerini kurabileceklerinin altını çizdi. Üretim ve Tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması şartıyla aboneler ürettikleri elektriğin ihtiyaç fazlasını satabilme ve 10 yıl süre ile Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) fiyatları üzerinden alım garantisinden faydalanabileceklerini ekledi.
EPDK Başkanı Köktaş böylelikle tüketicilerin artık üretici de olabileceklerini ve bu sayede ek gelir imkanına kavuşabileceklerini, enerji maliyetlerini düşürerek daha ucuz girdilerle pazarlarında avantajlı duruma geleceklerini ifade etti. Ayrıca bu durumun elektrik tüketicilerinin elektriği daha verimli kullanmaya başlamalarına neden olacağını böylelikle karbon salınımı, enerji verimliliği alanında Türkiye’nin hedeflerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Hasan Köktaş bu sayede üretim-tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması kaydı ile abonelerin ürettikleri elektriğin ihtiyaç fazlasını satabilme ve 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) çerçevesinde belirlenen fiyatlardan alım garantisinden yararlanabilme imkanına sahip olabileceklerini de sözlerine ekledi.

Bu sistemle aynı zamanda kayıp kaçakların azaltılması sağlanarak elektriğin ticari ve teknik kalitesinin hızla iyileşmesinin sağlanacağını, iletim ve dağıtım sistem yatırım ihtiyacın azalacağını ifade eden EPDK Başkanı tüketim birleştirme uygulamasıyla da girişimciliğin özendirildiğini, tek tek şahısların mali veya teknik gerekçelerle yapamayacakları yatırımların önünün açıldığını kaydetti.
Lisanssız elektrik üretiminin kısa sürede finansman, makine üretimi ve müşavirlik hizmetleri gibi alanları içeren yeni bir sektörün oluşmasını sağlayacağını söyleyen Köktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü;
Lisanssız elektrik üretimi çok kârlı bir alan. Hem ülkemiz hem de bu alana yatırım yapan kazançlı çıkacak. Bizim bu konudaki en önemli önceliklerimiz, üretim tesisinin yenilenebilir enerji ve kojenerasyona dayalı olması ile tüketim tesisi ile aynı yerde olması. Bu alanı cazip kılabilmek için mümkün oldukça bürokrasiden uzak tutmaya çalıştık. Başvurular hidroelektrik tesisler için İl Özel idarelerine, diğer tesisler için ilgili dağıtım şirketine yapılacak. “ğin ihtiyaç fazlasını satabilme ve 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) çerçevesinde belirlenen fiyatlardan alım garantisinden yararlanabilme imkanına sahip olabileceklerini de sözlerine ekledi.

Bu sistemle aynı zamanda kayıp kaçakların azaltılması sağlanarak elektriğin ticari ve teknik kalitesinin hızla iyileşmesinin sağlanacağını, iletim ve dağıtım sistem yatırım ihtiyacın azalacağını ifade eden EPDK Başkanı tüketim birleştirme uygulamasıyla da girişimciliğin özendirildiğini, tek tek şahısların mali veya teknik gerekçelerle yapamayacakları yatırımların önünün açıldığını kaydetti.

Lisanssız elektrik üretiminin kısa sürede finansman, makine üretimi ve müşavirlik hizmetleri gibi alanları içeren yeni bir sektörün oluşmasını sağlayacağını söyleyen Köktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Lisanssız elektrik üretimi çok kârlı bir alan. Hem ülkemiz hem de bu alana yatırım yapan kazançlı çıkacak. Bizim bu konudaki en önemli önceliklerimiz, üretim tesisinin yenilenebilir enerji ve kojenerasyona dayalı olması ile tüketim tesisi ile aynı yerde olması. Bu alanı cazip kılabilmek için mümkün oldukça bürokrasiden uzak tutmaya çalıştık. Başvurular hidroelektrik tesisler için İl Özel idarelerine, diğer tesisler için ilgili dağıtım şirketine yapılacak. “