2023’de Toplam Üretilen Enerjinin % 30’u Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilecek

/, Yenilenebilir Enerji Habeleri/2023’de Toplam Üretilen Enerjinin % 30’u Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilecek

2023’de Toplam Üretilen Enerjinin % 30’u Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilecek

Türkiye, dünya enerji yarışındaki yerini almak için enerji politikalarında önemli yeniliklere imza attı. Arda arda çıkarılan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kanunları ile 2023 yılına kadar konutlardan sanayiye her alanda enerjinin daha etkin kullanıldığı bir Türkiye hedefleniliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 1 Kasım 2011 tarihinde yayınladığı ” Türkiye Enerji Politikalarımız ” başlıklı raporda son 10 yılda uygulanan enerji politikaları ve 2023 yılına kadar tamamlanması öngörülen enerji hedefleri yer alıyor.

Büyüme hızında Çin’den sonra Türkiye’nin geldiği vurgulanan raporda, büyüme hızına paralel olarak enerji ihtiyacındaki artışta da Çin’den hemen sonra Türkiye’nin geldiği belirtiliyor. Türkiye’nin büyüme hızına paralel olarak artan enerji talebinin karşılanması amacı ile oluşturulan yasal mevzuat ve kanunlar ile bir taraftan enerjinin verimli kullanılması amaçlanırken diğer taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon salımını düşürmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlara teşviklerin artırılması hedefleniyor.

2023 yılına kadar Türkiye’deki toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün 100.000 MW’a çıkarılması planlanıyor. Yapılacak teşvik ve oluşturulacak yasal düzenlemelerle yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki toplam payının % 30’a çıkarılacak.

2023’de toplam enerji üretiminde :

  • Rüzgar’da  20.000 MW
  • Güneş’ de  3000 MW
  • Jeotermal’ de  600 MW

kurulu güce ulaşılması hedefler arasında.2023 enerji hedeflerinin de yer aldığı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan ” Türkiye Enerji Politikalarımız ”  başlıklı raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

 

 

 

 

2018-07-02T14:59:20+00:00 12 11 2011|Haberler, Yenilenebilir Enerji Habeleri|