Artan nüfus, enerji kaynaklarında meydana gelen azalma, araç ve gereçlerinin yaygın kullanımı ile birlikte artan enerji ihtiyacı, dünya ülkelerinin enerji politikalarında yenilikler yapmasını zorunlu kılıyor. Var olan enerji kaynaklarının etkin kullanılması, çevreye duyarlı enerji tedarik sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilen enerjinin verimli olarak tüketilmesi, yeni nesillere bırakacağımız dünyanın kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdir. Hem enerji üretiminde doğa dostu teknolojilerin geliştirilip yaygınlaştırılması, hem de üretilen enerjinin nihai tüketicilerce verimli kullanılması enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan ve şu an dünyadaki karbon salımının %80’ine denk gelen, sera gazı etkisinin azaltılmasını sağlayacak en önemli adımdır.

Dünya ülkeleri, enerji politikalarında yenilenebilir enerji sistemlerine önem veridiği kadar, üretilen enerjinin verimli tüketilmesine ve enerji verimliliği hakkında toplumsal bilinç oluşturmaya da önem veriyor. Hem ülkemizde hem de dünyada okul öncesi eğitimden sanayiye kadar birçok alanda, enerji verimliliğini artırmaya ve enerji verimliliği bilinci yaratmaya yönelik  projeler yapılmaktadır.

Beyaz eşya ve binalarda uygulanan enerji sınıflandırması bilinen en önemli iki enerji verimliliği uygulamasıdır.Bu uygulama binalar için “Enerji Kimlik Belgesi” olarak geçmektedir. Enerji Kimlik belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

Enerji verimliliği, yaşam konforundan ödün vermeden ya da var olan üretim miktarını azaltmadan  enerji tüketim alışkanlıklarında iyileştirmeler yapmak olarak da tanımlanabilir. Örneğin bir fincan çay içmek için kaynatılan iki fincan su, hem su hem enerji israfıdır. Bu israfı önlemek için yapılan uygulama enerji tasarrufu iken, aynı miktar suyu kaynatmak için daha az enerji harcayan bir ısıtıcının kullanılması  enerji verimliliğidir.

Türkiye’de Enerji Verimliliği Uygulamaları

enerji-verimliliği

 

Enerji verimliliği Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Türkiye elektrik enerjisini büyük ölçüde doğalgaz ve kömürden elde etmektedir. Doğal gaz kaynaklarının

ülkemizde yetersiz seviyelerde olması nedeni ile ülkemiz doğalgaz ithal eden bir ülkedir. Elektrik üretiminin nerdeyse yarısı doğalgazdan elde edilmekte ayrıca birçok şehirde ısınma ihtiyacını karşılamak için doğalgaz kullanılmaktadır. Dolayısı ile Türkiye enerjide büyük ölçüde dışa bağlıdır. 2009 yılında Türkiye’nin dış ticaret açığının %41’inin enerji ihtiyacından kaynaklandığı görülür. Bu tabloya bakıldığında enerji verimliliği ve enerji verimliliği uygulamalarının ülke ekonomisine katkısı daha net anlaşılabilir.

Enerji verimliliği AB ülkelerinde yıllardır uygulanmaktadır. Türkiye enerji verimliliği yarışında yerini almak için gereken yasal düzenlemeleri yaparak önemli bir hamle yapıyor. Türkiye’de enerji tüketimi sektörlere göre incelendiğinde oranın sanayide %39 binalarda ise %30 olduğu görülür. Bu sonuç enerji verimliliği uygulamalarının sanayide olduğu kadar binalarda da önemli olduğunu gösteriyor.

Enerji verimliliği bir bütün olarak değerlendirilmelidir, evde yapacağınız küçük tasarruflar ile daha az fatura öder, ülke ekonomisine katkınız olur ve daha az CO2‘in atmosfere salımını sağlarsınız. Enerji verimliliği ile bugünden yarınlarınıza daha temiz hava, daha yeşil doğa ve daha kalkınmış bir dünya bırakırsınız. Yapılan araştırmalar sadece bilinçli bir tüketici olarak yıllık enerji tüketimini %10 ile %15 arasında azaltabileceğimizi, yapılan enerji verimliliği uygulamaları ile bu oranın % 30lara kadar çıkarılabileceğini ortaya koyuyor.

Enerji verimliliği sadece ülkelerin değil aynı zamanda bireylerin de kişisel bilinçlenme ile katkıda bulunabileceği herkesi ilgilendiren toplumsal bir ödevdir. Enerji verimliliği uygulamalarının başarıya ulaşması için evlerden hastanelere, okullardan ofislere kadar her yerde bilinçli ve sorumlu davranılmalıdır.

Unutmayın yanan iki lambadan birini kapatmak enerji tasarrufu, aynı lambanın yerine daha az enerji tüketen başka bir lamba kullanmak ise enerji verimliliğidir.

 

Evlerde enerji Verimliliği, enerji tasarrufu için öneriler

Evlerde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu için öneriler

Sanayide Enerji Verimliliği