Onur Enerji binanızın enerji tüketim alışkanlıklarını ve enerji ihtiyacını belirleyerek binanızda enerji verimliliğini artıran projeler uygular.

Türkiye’de de yavaş yavaş örnekleri görülmeye başlayan ‘yeşil binalar’ olarak adlandırılan çevre dostu binalar, enerji ve su kullanımında yüzde 50’lere varan oranda tasarruf sağlıyor.

Yaşadığınız, ya da çalıştığınız bina ne kadar çevreci? Yani ne kadar su sarfiyatı ve enerji tasarrufu yapıyor? Binada kullanılan malzeme, çevreye ne kadar duyarlı, peyzajında kullanılan yöntemler çevreci mi? Peki şu anda içinde bulunduğunuz binaların dünyadaki benzerleriyle birlikte suyun yüzde 17’sini, ormanların da yüzde 25’ini tükettiğini biliyor musunuz? Malzeme ve enerjinin doğru kullanılmaması nedeniyle yüzde 40 daha fazla para ödediğinizin, atmosfere salınan karbondioksitin (CO2) yüzde 33’ünden sorumlu olduğunuzun farkında mısınız?

Bina ev, otel, ofis, okul, AVM, hastane gibi değişik amaçlar için kullanılan yapılara verilen genel isimdir. Öncelikli amacı dış etkenlerden insanları korumak olan binalar bu işlevini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Binaların ihtiyaç duyduğu enerjinin verimli kullanılması binanın işletim maliyetinin azalmasını sağlar. Binalarda yapılacak enerji tasarrufu ve verimli enerji uygulamaları ile tüketilen enerjinin %30’u tasarruf edilebilir ve binanın enerji performansı artırılabilir.

Onur Enerji Bina Çözümleri

Onur Enerji Bina Çözümleri

Binalardaki enerji tüketiminin en yoğun olduğu uygulamalar:

Yeşil binalarla ilgili verilen sertifikalar arasında:

ABD kökenli LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), İngiliz kökenli BREEAM (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) en bilinenleridir. Sertifikalar binadaki uygulamalara göre derecelendirmelere de sahipdir. Ayrıca ABD rakamlarına göre bu tür binalarda işletme maliyetleri yüzde 8-10 arasında azalıyor. Bina ömrü boyunca enerji sarfiyatı yüzde 40 azalıyor. Böylece binaların pazarlama şansı da artıyor.

  • Isıtma
  • Soğutma
  • Havalandırma
  • Aydınlatma

olarak sıralanabilir.

Onur Enerji’nin Bina Enerji Verimliliği Çözümleri

Onur Enerji yaptığı enerji etütleri ile binanızın enerji ihtiyacına ve enerji tüketim alışkanlıklarına göre binanızın enerji performansını artırmaya yönelik enerji verimliliği uygulamaları yapar. Binaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak:

uygulamalarını projelendirir, uygular ve denetler.Ayrıca Onur Enerji binanız için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleyerek binanızın enerji performansı sınıfının ölçümünü yapar.