Dünya Bankası, “Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi” raporunu yayımladı. Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir şekilde devam ettirmesinde enerji verimliliğinin kritik öneme sahip olduğu belirtilen raporda, Türkiye’nin enerji verimliliği konusunu hem enerji stratejisinin hem de Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın anahtar bir bileşeni olarak gördüğü aktarıldı.

Genel politika çerçevesinin nispeten güçlü olduğuna işaret edilen raporda, Türkiye’nin açıkladığı enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek bazı kurumsal ve fonksiyonel boşlukların olduğu kaydedildi. Raporu hazırlayanlardan Jas Singh, yaptığı değerlendirmede, enerji verimliliğinin en ucuz ve temiz enerji kaynakları arasında bulunduğunu belirterek, “Bu önemli ve bol kaynaktan daha iyi yararlanabilmek için Türkiye’nin daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Enerji verimliliği Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmasına, ekonomik büyümesini sürdürmesine ve çevreyi korumasına yardımcı olabilir” ifadesini kullandı.

Son yıllarda Türkiye enerji verimliliğiyle ilgili güçlü bir yasal ve politika çerçevesi oluşturduğunu kaydeden Singh, “Türkiye 2023 yılına kadar yüzde 10’luk bir enerji tasarrufu sağlama hedefi doğrultusunda uygulama çabalarını yoğunlaştırırken, daha fazla eş güdüme, daha iyi bir kaldıraç etkisine, daha büyük bir ölçeğe ve ulusal düzeyde ölçülebilir etki göstergelerine ihtiyaç duyulacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Tek seferlik tekil pilot yatırımlardan, güçlü kurumları, amaca özel oluşturulmuş sürdürülebilir finansman mekanizmalarını ve yetkin bir özel sektörü içeren ulusal düzeyde programlara geçilmesinin gerekli olduğunun altını çizen Singh, şunları kaydetti: “Enerji verimliliği, fabrikaların, işletme sahiplerinin ve vatandaşların enerji verimliliğinin önemini anlamalarına, akıllı satın alma tercihleri yapmalarına, finansmana erişimlerine ve enerji tasarrufları gerçekleştirmelerine yardımcı olma konusunda önemli bir kurumsal zorluk ortaya koymaktadır.”

Dünya Bankasının yayımladığı raporun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.