Gayrimenkullerde Isı Yalıtımını Ve Enerji Tasarrufunu Artırmaya Yönelik Harcamalara Teşvik Geldi.

Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, işletmeye dahil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanarak, enerji politikaları ile uyumlu olarak, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Mevcut mevzuata göre bu tür harcamalar doğrudan gider kaydedilmeyip, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenerek amortisman yoluyla giderleştirilebilmektedir.
Damga Vergisine Yeni İstisnalar Getirildi.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile imalat sanayinde faaliyet gösteren sanayi sicil belgesini haiz firmaların, kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılmasına, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik olarak imalat faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizat alımlarına ilişkin işlemlerde damga vergisine istisnalar getirildi.

Faydalarını bir kaç madde ile örnekleyecek olursak

  • Fabrikalarda enerji giderlerini azaltmaya yönelik yapacağınız sıfır cihaz alımlarında damga vergisinde ististnalar yapılacak.
  • Evlerde ısı yalıtımı malzemelerde vergi istisnaları yapılacak.
  • Aynı şekilde ticari binalarda enerji verimliliği ve enerji tasarruflarına dönük yatırımlarla ilgili vergi avantajları sağlanacak.

Sanayi’de, Ticari Binalarda ve Konutlarda enerji verimliliği imkanlarınızı öğrenmek için Onur Enerji hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için ücretsiz arayın: 0850 850 0123