Güneş, rüzgar, biyogaz, hidroelektrik gibi yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki önemini biliyoruz ve enerji çözümlerimizi sürdürülebilir teknolojiler üzerine inşaa ediyoruz.

Yenilenebilir Enerji ile Doğa Dostu Çözümler

Yenilebilir enerjiİnsanoğlunun gelişimini sürdürebilmesi  için doğa dostu teknolojilere ihtiyaç vardır. Atmosfere salınan sera gazlarının %80’inin,enerji üretim ve tüketim işlemlerinin bir sonucu olduğu göz önüne alındığında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı daha  da önem kazanmaktadır.

2050’de CO2 salımını %50 azaltmak ve gelecek nesillere yaşanası bir dünya bırakmak için sürdürülebilir ve doğa ile dost teknolojilerin enerji üretiminde ön planda olmasının gerekliliğini biliyor ve sizlere yenilenebilir enerji çözümleri sunuyoruz. Onur Enerji olarak güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyogaz, çöp geri dönüşümleri gibi kaynakların enerji üretiminde kullanılmasının önemini biliyoruz ve enerji çözümlerimizi yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine inşaa ediyoruz.

6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu

6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu

Türkiyede Yenilenebilir Enerji

Türkiye, 29.12.2010 tarihinde yayınlanan 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ile  yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimine katkısını artırmak amacıyla gereken yasal düzenlemeleri yapmıştır.  Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanılarak 500 kilowatt saate kadar elektrik üreten tüzel kişilerden lisans şartı aranmaması ve ihtiyaç fazlası elektriğin devlet garantisi altında satılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının ilerleyen yıllarda hızla artacağına işaret etmektedir. 6094 Sayılı kanun ile belirlenen elektrik birim alış fiyatlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tipi

Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kWh)

Hidroelektrik üretim tesisi

7,3

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

10,5

Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13,3

Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

13,3

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği

Küresel ısınma ve iklim değişikliği bugüne kadar hiç olmadığı kadar dünya ülkelerinin gündeminde. Yenilenebilir enerji, güvenli, temiz ve ucuz enerji arayışı içindeki dünyada enerji politikalarının oluşmasında öncelikli sıralara taşınıyor.

Yapılan uluslararası anlaşmalar, toplumların çevre kirliliği ve iklim değişikliği hakkında bilinçli tutum sergilemesi ve dünya enerji kaynaklarının bilinçsiz olarak tüketilmesinin sonucu olarak, yenilebilir enerji, üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine öncülük etmeye hazırlanıyor.

[image_text]Almanya Japonya’daki nükleer santral felaketinden sonra önümüzdeki on yıl içinde nükleer enerjiye veda etmeye ve enerji politikalarını yenilenebilir enerji kaynakları üzerine oluşturmaya hazırlanıyor. Buna paralel olarak başta Almanya, Fransa ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de Nükleer Enerji politikalarında köklü değişiklikler yaparak Nükleer Enerjiyi kademeli olarak terketme kararı aldılar. [/image_text]

 

 

  Dünya Genelinde Fotovoltaik Sistemler
*Kaynak: Renewables 2010 Global Status Report
Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz

 

Dünya Genelinde Rüzgar Enerjisi
*Kaynak: GWEC 2010
Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz