Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Enerji Etüdü Tamamlandı

/, Haberler, Referanslar/Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Enerji Etüdü Tamamlandı

Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Enerji Etüdü Tamamlandı

T.C. Sağlık Bakalığı Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi binaları, enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sera gazı emisyonunun azaltılması için; enerji kaynaklarını kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik enerji tüketim alışkanlıklarının saptanması ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesine yönelik 31.10.2011 tarihinde başladığımız Enerji Etüdünü tamamlamış bulunuyoruz.

[horizontal_line]

incelenmiştir.
Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi poliklinikler giriş kapısının termal kamera kullanılarak çekilen termal görüntülerinde, kapı ve pencerelerden kaynaklanan ısı kayıpları açıkça gözlemlenmektedir.
Bu bölümlerde yapılacak olan enerji verimliliği uygulamaları ile ısıtmada  % 35’e varan enerji tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır.[horizontal_line]
Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi  binalarındaki elektrik tüketimi incelendiğinde aydınlatma toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 25’ini oluşturmaktadır. Dolayısı ile  uygulanacak enerji verimliliği çözümleri ile aydınlatmada  %25 tasarruf sağlamak mümkündür.

T.C. Sağlık Bakalığı Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde aydınlatma için yapılacak enerji verimliliği uygulamalarının geri dönüş süresi 1,36 yıl olarak hesaplanmıştır.

2018-07-15T12:09:29+00:00 01 12 2011|Enerji Etüdü Haberleri, Haberler, Referanslar|