Güllük Belediyesi Enerji Verimliliğinde Örnek Olacak

/, Haberler, Referanslar/Güllük Belediyesi Enerji Verimliliğinde Örnek Olacak

Güllük Belediyesi Enerji Verimliliğinde Örnek Olacak

Son dönemde ülkemizde öne çıkan enerji verimliliği alanındaki çalışmalara bölgemizden kamu adına bir katkı da Güllük Belediyesinden geldi. Çalışma kapsamında Güllük Belediyesi Binası’nda enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sera gazları emisyonunun azaltılması için termal görüntüleme teknikleri ve Enerji Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterler doğrultusunda çok yönlü bir enerji etüdü yapıldı.

Ülkemizde Enerji Verimliliği Çalışmaları

Enerji kaynaklarının %77’sinin dış ülkelerden tedarik edilen ve yılda yaklaşık 50 Milyar $ ödenen ülkemiz için enerji verimliliği en önemli konulardan biri halinde.

25 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve Yüksek Planlama Kurulu’nca kabul edilen 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamında özel sektör ve kamu sektörü tarafından alınması gereken pek çok önlem var. Bu belge ile 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir.

SA-06/SH-01/E-01 sayılı “Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde verimlilik artırıcı uygulamaların etkinleştirilmesi” eylemi doğrultusunda kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde enerji etütleri yapılarak verimlilik artırıcı projeler hazırlanacak, bakım onarıma ilişkin bütçe ödenekleri öncelikle bu projeler için kullanılacaktır.

2018-07-15T02:38:53+00:00 18 05 2012|Enerji Etüdü Haberleri, Haberler, Referanslar|