Bu çalışma ile Güllük Belediye Binası’nda enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, sera gazı emisyonun azaltılması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında  enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak  enerji verimliliği önerileri ile tasarruf potansiyelleri belirlenmiştir.