Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Isı Yalıtım Çalışmaları Yapıldı.

/, Referanslar/Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Isı Yalıtım Çalışmaları Yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Isı Yalıtım Çalışmaları Yapıldı.

Dokuz Eylül Hastanesi 4. Blok  binasında enerjinin etkinin kullanılması, enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki  yükünün hafifletilmesi, sera gazı emisyonunun azaltılması, enerji kaynaklarının  ve enerjinin kullanımında verimliliğin  artırılmasına yönelik gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan VAP değişik enerji türlerine göre, belirlenen tasarruf potansiyellerinin geri kazanılabilmesi için yapılacak yatırımları bunların maliyetlerini ve geri ödeme sürelerini kapsamaktadır. Çalışmada ele alınan verimlilik artırıcı proje, iki bileşenden oluşmaktadır. Binada ısı yalıtımı uygulamasıyla sağlanacak Ene(Jeotermal +Elektrik ) tasarrufu irdelenmiştir.

2018-07-03T11:09:20+00:00 05 05 2012|Haberler, Referanslar|