Project Description

Proje Açıklaması

Birlikte hareket edebilen ısıtma – soğutma, elektrik elemanlarının birbirinden enerji aktarımı yoluyla kazanabileceği ısıl depolama sistemi hastanenin farklı ihtiyaçlarını karşılaması için ayrı dizayn edilmiş elemanlarının otomasyon ile birleştirilmiş bir yapı içinde çalışması amacıyla değerlendirmeler yapıldı. Halihazırda jeotermal enerji kullanan kampüsün diğer yenilenebilir enerji kaynakları konusunda potansiyeli araştırıldı, diğer kamu hastanelerinden örneklerle yenilenebilir enerji potansiyeli belirlendi.

İklimlendirme Sistemi ve Yalıtım Çözümleri

Çok çeşitli ısıtma-soğutma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, geniş bir metrekare üzerinde hizmet vermekte olan hastanenin her yöntemle ısıtılması ve soğutulması aşaması ayrı ayrı gözlemlendi. Termal kamera, debi ölçer, baca gazı ölçüm sistemleri, çeşitli tiplerde sıcaklık ölçerler, nem ve gaz miktarı ölçümü  gibi çeşitli sensörerle DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin verimlilik arttırıcı önlemleri tespit edildi.

Yenilenebilir Enerji ve Isı Kazanımı

Birlikte hareket edebilen ısıtma – soğutma, elektrik elemanlarının birbirinden enerji aktarımı yoluyla kazanabileceği ısıl depolama sistemi hastanenin farklı ihtiyaçlarını karşılaması için ayrı dizayn edilmiş elemanlarının otomasyon ile birleştirilmiş bir yapı içinde çalışması amacıyla değerlendirmeler yapıldı. Halihazırda jeotermal enerji kullanan kampüsün diğer yenilenebilir enerji kaynakları konusunda potansiyeli araştırıldı, diğer kamu hastanelerinden örneklerle yenilenebilir enerji potansiyeli belirlendi.

U katsayısı ölçümü ile mantolama kalitesinin de ölçüme dahil olduğu analizlerde cam, pencere, duvar, dış-iç mekan arası etkileşimlerin olduğu alanlar titizlikle değerlendirildi.
Hastaneye özel sağlık şartları göz önüne alındığında hava kalitesinin ve sağlıklı, enfeksiyonları engelleyen bir yapıda olması için hava debisi, hava içindeki gazların miktarları binanın çeşitli yerlerinde ayrı ayrı ölçüldü.

Proje katılımcıları

Türkiye’nin ilk ve en büyük havalimanı enerji etüdü projesi

Ölçüm ve Analiz

Jeotermal, elektrik, LNG gibi çeşitli enerji kaynaklarının birlikte kullanılması bakımından farklı ölçümler ve hesaplamalar gerektiren etüt için geniş yelpazede sensörler ve ölçüm cihazları kullanıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi için yapılan enerji testleri ve etütleri yalıtım (mantolama), pencere sistemleri, aydınlatma seviyesi, ısıtma-soğutma sistemleri, tesisat ve enerji tüketen elemanlar, trijenerasyon çözümü ve güneş enerjisi gibi başlıklar altında toplandı. Böylelikle sadece enerji tasarrufu için bir çalışmayla kalmayan “Enerji Verimliliği Etüdü” hastanenin sağlık hizmetini geliştirmesini sağlayacak çözümler de arandı.