Urla Sağlık Ocağı Enerji Etüdü ve Verilimlilik Artırıcı Proje Uygulaması Yapıldı

/, Referanslar/Urla Sağlık Ocağı Enerji Etüdü ve Verilimlilik Artırıcı Proje Uygulaması Yapıldı

Urla Sağlık Ocağı Enerji Etüdü ve Verilimlilik Artırıcı Proje Uygulaması Yapıldı

Urla Sağlık Ocağı Binasında; enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin Ülke Ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, enerjinin kullanımındaki israfların önlenmesi, aynı zamanda çevresel açıdan da sera gazı emisyonlarının azaltılması için 15.11.2010 – 18.12.2010 tarihleri arasında “Enerji Etüdü” yapılmıştır. Yapılan Enerji Etüdü kapsamında  tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla  “ Aydınlatma Verimlilik Artırıcı” ve “Isı Yalıtım”  Projeleri  (VAP)  yapılmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan VAP’lar değişik enerji türlerine göre, belirlenen tasarruf potansiyellerinin geri kazanılabilmesi için yapılacak yatırımları, bunların maliyetlerini ve geri ödeme sürelerini kapsamaktadır.
Ayrıca bu pilot çalışma, diğer kurum ve kuruluşların binalarında yapılacak olan Enerji Etüdleri ve VAP çalışmaları için örnek oluşturması açısından önemlidir.

2018-07-02T15:16:45+00:00 26 10 2011|Haberler, Referanslar|