Testo 435-4 Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazıyla Etüt Çalışmalarımızı Geliştirmekteyiz.

/, Haberler/Testo 435-4 Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazıyla Etüt Çalışmalarımızı Geliştirmekteyiz.

Testo 435-4 Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazıyla Etüt Çalışmalarımızı Geliştirmekteyiz.

Onur Enerji olarak hizmet ve kalitemizi artıracak yeni bir ölçüm cihazını daha etüt çalışmalarımızda kullanmaya başladık. Testo 435-4 Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı; 10,000 ölçüm değeri için cihaz hafızası, ölçüm verilerinin analizi, dosyalanması ve dökümantasyonu için pc yazılımı, IAQ prob, lüks prob ve konfor seviyesi probu, pitot tüp ölçümü için termal problar, pervane ölçümü ve entegre fark basınç probu, sıcaklık ve nem için radyo prob ve kalite sertifikaları ile doğru çözümler sunmaktadır.

Tesco 435-4 enerji etüdüTesto 435-4 binalarda,iç hava kalitesini belirlenmesi, klima ve havalandırma sistemlerinin ayarlanması ve test edilmesi için ortam hava koşulları ölçüm cihazı, etkili ölçüm prosesini ortaya koyar. Her uygulama ve akış hızı ölçümü için termal prob, pervane veya Pitot tüp ölçümü gibi doğru ölçüm mühendisliğine sahiptir.

Yeni iç hava kalitesi probu, CO2 seviyesi, hava nemi ve hava sıcaklığı ölçümü yaparak İç hava kalitesini ölçer. İç hava kalitesi, bir yandan insanların iş yerlerinde ki rahatını sağlarken, diğer yandan depolama ve üretim prosesleri için önemli ve belirleyici bir faktördür. Buna ek olarak, iç hava kalitesi klima/havalandırma sistemlerinin optimum enerji kullanımıyla sağlanıp sağlanmadığını gösterir. Bunlara ek olarak, mutlak basınç, türbülans (çekiş), ışık yoğunluğu (Lux), bina izolasyon U-değeri ve yüzey sıcaklığı da ölçülebilir.

Testo 435-4, sanayi ve endüstride kanal ölçümleri, farklı basınç ölçümleri, konfor seviyesi ölçümü ve özellikle U değeri ölçümlerinde kullanılmaktadır. Duvarın ısı geçirgenlik değeri U değeri bir binanın enerji değerlendirmesi için önemli bir etkendir. Binanın yalıtkanlığı hakkında fikir edinilmesini sağlayan U-değeri probu iç duvara kolayca tutturulabilir, kablosuz prob dış tarafa yerleştirilir. Entegre hava sıcaklığı probunun yardımıyla, testo 435 U-değerini otomatik olarak hesaplar. Testo 435 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı duvar yapısından bağımsız olarak U-değerini hesaplar.

2018-07-03T11:25:08+00:00 09 02 2012|Çözümlerimiz, Haberler|