Tekstilde Temiz Dönem

//Tekstilde Temiz Dönem

Tekstilde Temiz Dönem

Tekstil sektöründeki firmalar, su tasarrufu, enerji verimliliği ve hammadde kazanımı gibi temiz üretim planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından tekstil sanayisinden kaynaklanan kirliliğinin kaynağında önlenmesi, su tasarrufu, enerji verimliliği ve hammadde geri kazanımı amacıyla hazırlanan ”Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” 14/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin gerçekleştirildiği tekstil tesisleri, tebliğ hükümlerine tabi olacak.

Bakanlık; bu tebliğle tekstil sektörünün çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim sırasında suya, havaya, toprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımını hedefliyor.

Söz konusu tebliğ ile yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının en önemli problemlerinden biri olan tuzluluk probleminin en aza indirilmesi için sektörde özellikle terbiye prosesinden kaynaklanan kostiğin geri kazanımı ve çevreyi daha az tahrip edecek alternatif maddelerin kullanılması tavsiye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kirliliği kaynağında önlemenin temel amaçları olduğunu belirterek, tekstil sektöründen başlayarak temiz üretime start verileceğini ifade etti.

Firmaların yaptırmaları gereken ölçümler hakkında bilgi ve isteklerinizi iletişime geçerek edinebilirsiniz.

2018-07-03T11:03:49+00:00 06 07 2012|Haberler|