TERMAL KAMERA Ölçümlerine Başladık

/, Haberler/TERMAL KAMERA Ölçümlerine Başladık

TERMAL KAMERA Ölçümlerine Başladık

Termal kameralar gözle görülemeyen infrared radyasyonu elektrik sinyallerine çevirerek görülebilir hale getirirler. Birçok kritik prosesin olduğu endüstri kollarında üretimin verimli yapılması, duruşların azaltılması kapsamında birçok teknik ve teknolojiden faydalanılmaktadır. Bunlardan biri de termal kamera yardımı ile önleyici bakım kapsamında elektriksel ve mekanik problemlerin teşhis edilmesidir. Burada sistemler çalışırken kamera ile bütün kritik noktalar müşteri ile beraber gezilir ve hem dijital hem termal görüntü alınarak bir rapora dökülür.
Özellikle elektriksel problemler (aşırı ısınmış kablolar, sigortalar,..) çıplak gözle teşhisi imkansız olduğundan termal kamera ile anında tespit yapılır ve böylece yangın riskleri de azaltılmış olur. İşin enerji tasarrufu yönüyle ilgili olarak birçok fabrikalarda sıcak su, buhar, kızgın yağ vb. hatlarda oluşan ısı kayıpları da termal kamera yardımı ile teşhis edilmiş olur. Kritik üretim yapan makine motorlarındaki problemlerde (aşırı ısınma) termal kamera yardımıyla tespit yapılarak plansız duruşun önüne geçilerek birçok zarar da önlenmiş olur. Kısaca işletmelerde oluşabilecek termal ölçümlerle riskler önlendiği gibi, birçok enerji tasarrufu noktalarının ortaya çıkması ve üretimin sağlıklı yürümesi gibi faydalar sağlanır.

Termal kamera nasıl çalışır?

Infrared radyasyon insan gözü tarafından görülemez. Fakat mutlak sıfırın yaklaşık -273 oC’nin üstünde tüm nesneler infrared termal radyasyon yayarlar. Işınım termal kamera tarafından kaydedilir ve oluşan yansımış, yayılmış, iletilmiş uzun dalgalı kızılötesi ışınımlar termal kameranın görüntüsündeki nesne üzerinden görülür. Buradan ölçülecek nesnenin sıcaklığı hesaplanır. Termal kameralar infrared radyasyonu elektrik sinyallerine çevirir ve onları görünür yaparlar.

Termografi (termal kamera ile sıcaklık ölçümü) edilgen ve temazssız ölçüm metodudur. Termal görüntü, ölçüm yapılan yüzeydeki sıcaklık dağılımını gösterir. Bu sebepten dolayı, termal kamera ile nesnelerin içerisine bakamazsınız.

Termal kameralar ile zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf edersiniz ve sadece endüstriyel termografide değil bina termografisinde de çok yönlü güvenilirlik sağlar

Binalardaki anormallikleri ve zayıf noktaları hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit eder. Diğer metotlarda kablo ve boru sistemlerinin sökülmesi gereken, testo termal kamera ile bir bakış yeterlidir.

2018-07-15T13:08:35+00:00 18 10 2011|Enerji Etüdü Haberleri, Haberler|