Kazanlarda Yanma ve Enerji Verimliliği

//Kazanlarda Yanma ve Enerji Verimliliği

Kazanlarda Yanma ve Enerji Verimliliği

Kazanlarda enerji verimliliği, yakıtın yanma kalitesine ve yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin kazan içindeki akışkana transfer olma oranına bağlıdır. Baca gazı emisyonları ise yine yanmanın kalitesine, ocak ve brülör tasarımına, kullanılan yakıtın cinsine ve yakıt içindeki kirletici çeşitlerine bağlıdır.

kazan yanma verimi

Kazanlarda meydana gelen genel yanma tepkimeleri:

[itemlist]
  • (1) C + O2 → CO2 + 8113 kcal/kg-C
  • (2) 2H2 + O2 → 2H2O + 34650 kcal/kg-H
  • (3) S + O2 → SO2 + 2250 kcal/kg-S
  • (4) 2C + O2 → 2CO + 2467 kcal/kg-C [/itemlist]
yanma verimi

4 numaralı tepkime kazanlarda meydana gelen ve eksik yanma olarak adlandırılan, yanma verimini azaltan bir tepkimedir. Kazanlarda yanma sonucu yakıt olarak kullanılan ve ekonomik değeri yüksek olan hammaddenin bir kısmı eksik yanma sonucu karbon monoksite dönüşür. Karbonmonoksit hem çevre kirleticiliği yüksek olan hem de kazan verimini düşüren bir gazdır.

Bir kazanda yanmanın kalitesini belirleyebilmek için baca gazı analizörleri ile baca gazı bileşenlerinin sürekli veya periyodik olarak izlenmesi gerekmektedir. Baca gazı analizörleri kullanılarak yapılan ölçümler sonucu yanmaya etki eden parametrelere zamanında müdahale edilebilir.

Baca gazı analizörleri kullanılarak yapılan ölçümlerde belirlenen baca gazı bileşenlerinden hem yakmada kullanılan yakıtın kimyasal birleşenleri hem de eksik yanma sonucu meydana gelen karbon monoksit miktarı belirlenerek kazanlarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemler alınabilir.

Bir işletmede kazanlarda uygulanacak enerji verimliliği çözümleri ile kullanılan yakıttan maksimum fayda sağlamak mümkündür. Kazanlara yapılan baca gazı analizleri sonrasında uygulanacak enerji çözümleri ile kazanlarda % 40’a varan enerji verimliliği sağlanabilir.

2018-07-15T11:31:39+00:00 22 12 2011|Haberler|