Kalorimetre Artık Zorunlu

Enerji Verimliliği Kanunu gereği merkezi sistemli binalara “Kalorimetre” takmak için 2 Mayıs 2012 tarihi son gündü. Artık Enerji Verimliliği Kanunu’yla ilgili yönetmelik gereği merkezi sistemle ısıtılan tüm binalardaki dairelere pay ölçer takılması zorunludur.

Pay ölçerli binaya geçmemiş olan apartman sakinlerine aidat ödememe hakkı doğmaktadır. Apartman sakinleri “kanuna aykırı aidat parası toplanıyor” şeklinde suç duyurusunda bulunulursa, yöneticiye 1.600 Türk Lirası ceza kesilebilimektedir.

Kalorimetreler Nasıl Çalışıyor?

Her dairenin ısıtma sistemi girişine monte edilen ısı sayaçları (kalorimetre) ile binanın toplam enerji tüketimi ve dairelerin ayrı ayrı enerji tüketimleri ölçülebiliyor. Daire başı tüketilen enerji miktarları toplam tüketilen enerji miktarına göre oranlanarak her dairenin tükettiği enerjiye göre ücret ödemesi sağlanıyor. Böylece katlarda adil ısınma imkanı sağlanacak ve boşa giden enerji kullanımının önüne geçilecektir. Kalorimetrelerle birlikte sıcak su sayaçları da kullanılarak dairelerin sıcak su tüketimlerinin belirlenmesi ve faturalandırılması da yapılmaktadır. Merkezi kalorifer sisteminde ısı dairelere sıcak su ile taşınır. Gidişle dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı ve suyun debisi ölçülerek ısı miktarı hesaplanır. Hesaplanan ısı tüketiciye gösterilir.

Kalorimetre Özellikleri Nelerdir?

Kalorimetre (ısı sayacı) her dairenin harcadığı ısı enerjisini debi ve sıcaklık farkı ile hesaplar ve telsiz modülü sayesinde tüketim bilgilerini apartman önüne gelen sayaç okuyucu elemanlarının el bilgisayarına aktarır.

İstenildiğinde kablolu kalorimetre (M-BUS) takılarak verilerin bir bilgisayarda toplanması ve verilen programla apartman yöneticisi veya görevlisinin okuma ve paylaştırma yapması sağlanabilir.
Her kalorimetre takıldığı dairenin ısıl gücüne göre programlanır. Kalorimetreler merkezi sisteme ve bireysel dairelere takılanlar olarak ayrılır.