Enerji Verimliliğinde Teşvik İki Katına Çıkarılıyor!

//Enerji Verimliliğinde Teşvik İki Katına Çıkarılıyor!

Enerji Verimliliğinde Teşvik İki Katına Çıkarılıyor!

Hükümet enerjide arz güvenliğini destekleyen önemli bir adım attı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) tamamlandı.Plan kapsamında enerji verimliliğine yönelik teşvikler artırılırken enerji, konut, ulaştırma, sanayi, tarım ve ormancılık sektörlerinde iklim değişikliği ile mücadele etmenin yöntemleri de belirlendi. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ile kamu kurluşları bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimi % 10 azaltılacak, bu oranın Cumhuriyet’in yüzüncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’e kadar % 20 ye çıkarılması da hedefler arasında. Cumhuriyetin 100. yıldönümünde demir yollarının yük taşımacılığında payı % 5’ten % 15’e, yolcu taşımaktaki payı ise % 2’den % 20’ye çıkarılması hedefleniyor.

Plan kapsamında 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının % 20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesinin üzerinde duruluyor. 2015 yılına kadar Türkiye’de karbon piyasasının kurulmasına yönelik çalışmlar yapılarak, tüm bu çalışmalarla birlikte 2023’e kadar GSYH başına eşdeğer karbondioksit yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

2018-07-02T14:24:24+00:00 03 11 2011|Haberler|