Enerji Verimliliğin Önemi Her Geçen Gün Artıyor

/, Yenilenebilir Enerji Habeleri/Enerji Verimliliğin Önemi Her Geçen Gün Artıyor

Enerji Verimliliğin Önemi Her Geçen Gün Artıyor

yenilenebilir-enerji-slider2

Gizli Yakıt Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğinin önemi dünya üzerinde her geçen gün artıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency – IEA) üyeleri arasında yapılan araştırmalara göre “gizli yakıt” enerji verimliliğinin etkileri devasa boyutlarda. Birkaç örnek

[bulletlist]
  • 2005’ten 2010 yılına kadar enerji verimliliği ölçümleriyle tasarruf sağlanan enerji miktarı 11 üye ülke için toplamda 420 milyar Amerikan Doları değerinde petrole eşdeğer oldu.
  • Önceki yıllarda yapılan enerji verimliliği ölçümleri hayata geçirilmeseydi üye 11 ülke şu anda ödedikleri rakamların üçte ikisinden daha fazla bir bütçeyi enerji ihtiyaçları için ayırmaları gerekecekti.
  • 2010 yılında verimlilik önlemleriyle yapılan enerji tasarrufu üye ülkelerin yakıt tüketiminden daha fazla “gizli yakıt” sağladı. 11 Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkesi 1974’ten itibaren geliştirilen enerji verimliliği uygulamaları sayesinde 2010 yılında 1,5 milyar ton eşdeğer petrol’den tasarruf etti. Karşılaştırmak için ele alındığında 2010 yılında tüketim miktarı 1 milyar ton eşdeğer petrol olmuştu.[/bulletlist]

Hazırlanan raporlarda enerji verimliliği piyasasının büyüyen etkisinde etkili olan iki önemli başlığın uygulanabilir ve enerji verimliliği yasaları ve yüksek enerji fiyatları olduğunu ortaya koyuyor. Enerji standartları, etiketleme değerlendirme ve finansmana erişim ile tedarikçiler üzerindeki yükümlülüklerin önemi kanıtlandı. Yüksek enerji fiyatları ve süregelen petrol fiyatları artışı da enerji tasarrufuna teşvik ederken sübvansiyon eksiklikleri, yüksek işlem maliyetleri, bilgi hataları ve kurumsal kapasite eksiklikleri nedeniyle enerji verimliliği çalışmalarını bazen sekteye uğrattı. Buna rağmen hedeflenerek oluşturulmuş yasal düzenlemeler enerji verimliliği uygulamalarına destek olacak ve enerji verimli servisler ve ürünler için gelişme sağlamaya devam edecek.

2018-07-14T22:11:07+00:00 07 01 2014|Haberler, Yenilenebilir Enerji Habeleri|