Enerji verimliliği ile ilgili iletişim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak bir ‘çerçeve’ oluşturmak amacıyla Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı” yayınlandı.

Raporun yönetici özeti kısmında rapor ile ilgili şu ifadelere yer verilmektedir:

Türkiye’de enerji verimliliği faaliyetleri 2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile hız kazanmış olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde birçok odaklı faaliyet
gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir.

Enerji verimliliğinin artırılmasında önemli mücadele alanlarından birisi de farkındalık ve bilinç artışının sağlanarak gerekli davranış değişikliğinin oluşturulmasıdır. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Y-8 sayılı eylemi ‘Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi’ kapsamında ‘Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı’ hazırlanmasını öngörmüştür.

‘Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı’nın amacı; ülkemizin enerji verimliliği amaç ve hedeflerine ulaşmak üzere gerçekleştirilmesi öngörülen iletişim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak bir ‘çerçeve’ oluşturmaktır.

Raporu aşağıdaki linkten indirebilirisiniz:

Enerji_Verimliligi_Stratejik_Iletisim_Plani