Onur Enerji’nin de proje ortağı olarak yer aldığı Avrupa Birliği Fonları destekli Kamuda Enerji Verimliliği Projesi Yeni Asır Gazetesine yer aldı. Gazete projeyi tanıtırken Türkiye’den katılan Onur Enerji ve Özyeğin Üniversitesi’ininden de şöyle bahsetti:

‘Enerji Verimliliği Projesi’ne Türkiye de katıldı

Onur Enerji ve Özyeğin Üniversitesi’nin yer aldığı 7 ülkeden ve 17 kurumun ortaklığıyla gerçekleşecek olan BRICKER Enerji Verimliliği Projesi 4 yıl sürecek ve 3 ülkede yaklaşık 13 Milyon euro’luk yatırım yapılacak. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) tarafından mali destek sağlanacak proje kamu binalarında enerji verimliliğini artırarak yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. 4 yıl sürecek proje İspanyol Firma Acciona Şirketi koordinasyonunda 17 kurumun katıldığı bir konsorsiyumla 3 ülkede aynı anda hayata geçecek. Türkiye’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yapılacak iyileştirmelerde Onur Enerji ve Özyeğin Üniversitesi teknik ve idari sorumlu olacak.Yeni projeler üretilecek
Projenin Türkiye’de hayata geçeceği Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde en az yüzde 50 enerji tasarrufu hedefleniyor. Projeler örnek olması sayesinde yeni projelerin hayata geçmesi ve farklı binalarda da tekrarlanması sağlanacak. Enerji verimliliği sağlayarak sürdürülebilir kaynaklar olan rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerjilerin de kullanılması yaygınlaştırılacak. Böylece mimarların, tasarımcıların, girişimcilerin ve kullanıcıların kolayca bu yöntemleri benimsemesi sağlanacak.