Enerji verimliliği için büyük gelişmelerin yaşandığı 2014 yılını geride bırakırken yenilenebilir enerji ve enerji israfının önlenmesi adına büyük adımların atılacağı 2015 yılına hazırlanıyoruz. Onuncu Kalkınma Planı’nın Öncelikli Dmnüşüm Programları Listesi’nde yer alan “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı”nın 1. Grup Eylem Planları içerisinde yer almasıyla 2015 yılı enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, verimlilik arttırıcı projeler, enerji etütleri için hibe-destek ve kalkınma programlarının üretilmesi ve hayata geçirilmesi açısından yoğun bir yıl olacak.

6 Kasım 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun TBMM Plan Bütçe Komisyonu toplantısında açıkladığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 1. Grup Eylem Planları başlığı ile açıklanan strateji belgesinde yer alan Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı, enerji bağımlılığı konusuna atıf yapıyor. Enerjinin tamamına yakınını ithal eden Türkiye’nin enerji bağımlılığı konusunda sonuç alabileceği alanın enerji verimliliği olduğu belirtiliyor. Enerji yoğunluğu bakımından gelişmiş ülkelerin gerisinde yer alırken OECD ve AB ortalamalarının altında kaldığı açıklanan eylem planında enerji verimliliği açısından anahtar istatistikler ve hedefler listeleniyor.
Kamu binalarında yapılacak verimlilik arttırıcı projeler ile 2012 yılı baz alınarak 2018’e kadar enerji sarfiyatının %10 düşürülmesi planlanan raporda enerji tasarrufu alanında baz alınacak öncelikler başlıklar halinde listeleniyor. Enerji Yoğunluğu rakamlarını düşürerek daha az enerji tüketerek daha fazla üretim sağlama kısmında ise hedef 2011 yıl sonu itibariyle 0,2646 TEP/dolar olan rakamın 0,243 TEP/dolar seviyesine çekerek %10 iyileştirme sağlamak.

Enerji Verimliliği Yatırımlarına ve Ar-Ge’ye Yeni Finansman

Aralık 2015′ e hedeflenen başlık, enerji verimliliği yatırımlarına kredi veren bankaların, projenin tamamından elde edilecek net faydanın en az %50’sinin enerji verimliliğinden elde edilmesi veya projenin tek başına %20 enerji verimliliği sağlaması gibi ön şartların tespitiyle başlıyor. Teknik gereklilikler birçok enerji verimliliği projesinin finansmanını zorlaştırırken planlanan yatırımların finansmanı için ihtiyaç analizi yapılması rapora ekleniyor. Bu kapsamda, öncelikle projelerin kolayca desteklenmesi için prosedürlerin basitleştirilmesi ve bankaların istedikleri garantiler için destekleme fonları oluşturulması konusunda çalışma yapılacaktır. Finansman desteği veren kuruluşlar tarafından sektörün ve halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için teknik destek veya hibe sağlanması hedefleniyor.

Ar-Ge desteklerine yönelik mevcut kriterlerin iyileştirilmesi için takvim Mart 2015’i gösteriyor.

Haziran’da Enerji Performans Sözleşmeleri ile yeni bir enerji verimliliği ihale-sözleşme kalemi açılıyor.

OSB’lerde kurulan Enerji Yönetimi Birimleri’nin (EYB) kapasiteleri güçlendirilecek, EYB bulunmayan OSB’lerde kurulması sağlanacaktır. EYB’ler tarafından yapılacak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilmesi; iki yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Enerjiyi Verimsiz Tüketen Cihazlara Ek Vergiler

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV Sayılı Listede yer alan elektrikli ürünlerin, enerjiyi verimli kullanmalarına göre farklı oranlarda vergilendirilmesi hedefler arasında. Yakın tarihli bu başlık için uygulama Mart 2015.

Ayrıca yapılacak bilgilendirme ve kamuoyu çalışmaları ile Enerji verimli teknolojilerin ve iyi uygulama örneklerinin KOBİ’lerde yaygınlaştırılması için rehber dokümanlar yıl sonuna kadar hazırlanması planlanıyor.

Binalarda Enerji Verimliliği

Bina Enerji Performansı (BEP-TR) yazılım portalı üzerinden anket ve benzeri araçlar kullanılarak belediyeler, ETKB uzmanları ve malzeme üreticilerinden ve diğer paydaşlardan veri alınarak kapsamlı fizibilite raporu hazırlanacak mevcut binaların enerji verimliliği konusunda hâlihazırdaki uygulamalara ilişkin bilgiler derlenecek ve değerlendirilecek, böylelikle Mevcut binaların enerji verimli niteliğe dönüştürülmesi konusunda 1. Eylemden elde edilen kapsamlı rapora ve geri bildirimlere göre kapasite oluşturma ve iyileştirme çalışmaları yapılması değerlendiriliyor. Bu kapsamda broşür, rehber doküman, kamu spotu vb. araçlar yardımıyla; enerji tasarrufu, eko-tasarım, karbon ayakizi ve su ayakizi gibi hususlarda tüketicilerin bilinçlendirilmesi sağlanacak. Böylelikle Enerji verimliliği yüksek ürünlere talebin ve son kullanıcıların farkındalık seviyesinin artırılması planlanıyor.

Mail listemize katılın.

Sektörden güncel haberleri e-posta kutunuzda almak için katılın

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

İlginizi çekebilir

Enerji verimliliği danışmanlığı alın.

Telefon +90(232) 435-5830

Talep Formu

Sizlere in iyi hizmeti vermek için buradayız.

Hizmetlerimiz.

Tüm hizmetleri görüntüle

Enerji Kimlik Belgesi

Ölçümler

Enerji Etütleri