Türkiye’de ve Dünyada Enerji Verimliliği

/, Haberler, Yenilenebilir Enerji Habeleri/Türkiye’de ve Dünyada Enerji Verimliliği

Türkiye’de ve Dünyada Enerji Verimliliği

Dünya’da Enerji Verimliliğinin Önemi Giderek Artıyor

Sağladığı ürün ve hizmetlerle enerji tüketim ihtiyacını en aza düşürmeye çalışan sektöre enerji verimliliği pazarı diyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hesaplanan rakamlara göre enerji verimliliği pazarının büyüklüğü 2011 yılında 300 milyar Amerikan Doları oldu. Gerçek rakamlar bu hesaplamanın da üzerinde çünkü 300 milyar dolar sadece büyük tüketiciler, kamu harcamaları ve finans merkezlerinin verdiği rakamlara göre değerlendirilen bir rakam.

Enerji verimliliği uygulamaları şimdiden enerji harcamalarındaki düşüşlerde kayda değer oranlar yakaladı. Ajans’a üye 11 ülkede 2005’ten 2010’a enerji verimliliği ile korunan enerji miktarı 570 milyon ton eşdeğer petrole denkti. ABD, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İsveç’in üye olduğu ajansın rakamlarına göre 570 milyon ton eşdeğer petrol ABD ulaştırma sektöründe 2010’da tüketilen enerjiden daha fazla oldu.

Japonya ve Avrupa’da 70’li yıllardan beri hayata geçirilen enerji verimliliği uygulamaları bu ülkelerde hem enerji maliyetleri bakımından hem de yeni, satılabilir teknolojiler geliştirmiş olmaları bakımından rekabetçi üstünlük sağladı.

Türkiye’de Enerji Verimliliği Potansiyeli

Türkiye’de yapılan hesaplarla binalarda %30, sanayide %20, ulaşımda %10 enerji tasarrufu potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Son 10 yılda ortalama %10 enerji tasarrufu yapılsaydı ülke olarak 25 milyar ABD dolar enerji maliyetinden kurtulacaktık. Verimlilik yatırımları ise böylece 25 milyar ABD doları kadar bir iş hacmi yaratabilecekti. Atmosfere salınan CO2 50 milyon ton daha az olacak ve bu uluslararası piyasalarda satılabilecekti.

Sürdürülebilir gelişme, rekabetçi anlayışın gelişimi ve enerji arz güvenliği üçgeninin enerji politikasındaki gelişmeyi sağlaması için enerji verimliliğinin önemi her alanda anahtar bir rolü bulunuyor. Avrupa Birliği İklim ve Enerji Politikası çalışmalarıyla elde edilen sonuçlarda şu yönergelerle sıralanıyor:

  • Binalarda Enerji Performansı yönergesi (Enerji Kimlik Belgesi – EKB) (EPBD)
  • Kojenerasyon – ikincil enerji yönergesi
  • Enerji Verimliliği için Eko-Tasarım gerekleri ve ürünleri yönergesi (EuP)
  • Enerji kullanım verimliliği ve enerji hizmetleri yönergesi (ESD)
  • Enerji ürünleri vergilendirme yönergesi
  • Kazanlar, buzdolapları, klima, fırın, aydınlatma ve diğer cihazlar için etiketleme ve standardizasyonu yönergesi
  • Energy Star ve ofis ekipmanları için etiketleme ve standardizasyonu yönergesi.
2018-07-14T22:13:35+00:00 07 01 2014|Genel, Haberler, Yenilenebilir Enerji Habeleri|