Sanayide Enerji, iş yerinizin çalışmaya devam etmesi için gerekli olan önemli bir ham madde olarak görülmelidir. Enerji yönetimi sadece “iş yükü” veya bakımın bir parçası değildir. Enerji maliyetlidir ve çevreye etkileri vardır.

Enerji, iş yeriniz için elzem olan karlılığın ve rekabet gücünün artırmasına doğrudan etki ettiği için çok iyi yönetilmelidir. Tüm işletmeler temel teknikler ve önlemleri kullanarak enerji tasarrufu sağlayabilirler. Ancak karlılıkla ve rekabette ciddi avantaj sağlamak için enerji yönetimi, ham madde yönetimi, iş gücü yönetimi vb. gibi işletmenin diğer kaynakları ile birlikte yönetilmelidir.

İster basit ister gelişmiş yönetimler olsun isterse Onur Enerji gibi enerji danışmanlık firmalarından hizmet alınıyor olsun, enerji giderleri, ölçümleri, verileri yönetimsel olarak takip edilebiliyor olmalıdır.
Düzenli takip edilebilen enerji birimleri, boşa harcanan enerjiyi, maliyet düşürme fırsatlarını, ve tasarruf edilebilecek noktalarını gösterecektir.

Strateji Değerlendirmeleri

Birçok şirketin stratejik hedefi, fırsatları değerlendirerek, operasyonlarının ve ürün satışlarının karlılığını artırarak pazardaki rekabet gücü elde etmektir. Başarılı bir şirket yönetim stratejisi geliştirmek, tüm işletme operasyonlarının ve çalışmalarının hesaba katılması ile mümkündür.
Enerji yönetimi de şirket yönetim stratejisine dahil edilmesi gereken en önemli araçlardan biridir.
Şirket yönetimi stratejileri analiz sürecinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (SWOT analizi) üzerinde çalışılırken, çeşitli yasal yükümlülükleri ve çevresel etkenler de bu çalışmaya dahil edilmelidir.
Bu tür bir analiz gelecekteki karlılığı tehlikeye düşürebilecek durumları veya muhtemel maliyet düşürme fırsatlarını gösterecektir.
İşletmelerde enerji verimliliği stratejisi hem “gelecek karlılığa tehdit” hem de “maliyet düşürme fırsatı” olarak değerlendirilmelidir. Verimli enerji kullanımı kâr marjlarında artışa olanak sağlamaktadır.
Unutulmamalıdır ki enerji tasarrufu herhangi bir operasyonel çalışmadan elde edilen tasarrufla aynı önemdedir ayrıca süreklilik sağlanan durumlarda daha da önem kazanır. Bu yüzden işletmelerin enerji verimliliği politikaları en üst düzey yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmalı ve önemi dikkatle değerlendirilmelidir.
Değişik yöntemler ve yaklaşımlar kullanılarak enerji tasarrufu ile elde edilen başarı hikayelerinin örneklerini dünyanın değişik yerlerinde görmekteyiz.
Çok kullanılan yaklaşımlardan biri de “Eğer operasyonda kullanılan teknolojiler işletmenin enerji yönetim şeması içinde ise, üretim ve üretim verimliliği ilave enerji kullanılmadan artırılabilir.” yaklaşımıdır.
Enerji Yönetim Şeması, bir işletmenin enerji yönetimine dair tüm bilgileri içeren, gelecek kar fırsatlarını, sürdürülebilirliği, çevresel etkileri maliyetleri ve bunun gibi işletmeye özel değerleri gösteren strateji şemasıdır.
Enerji’yi diğer genel yönetim sistemleri ile değerlendirirken dikkat edilmesi gereken diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi ekonomik, yönetilebilir, kaliteli olmasıdır.

Enerji yönetimi programı oluşturmak

Bir enerji yönetimi programı herkes tarafından kullanılan yönetim stratejilerince benimsenmiş ilkelerden oluşur. Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmelere uygulanabilir.
Dr.W. Edwards Deming Enerji yönetimi prensiplerini 4 adımdan oluşturmuştur.

sanayide-enerji-verimliligi

Bu adımların alt başlıkları aşağıdaki şekilde gözükmektedir.
Diyagramdaki adımlar genel olarak oluşturulmuş olup tüm enerji verimliliği yükseltme programı işletmeye özel, yaklaşımlar ise çeşitlidir.

sanayide-enerji-verimliligi-plani

Enerji Yönetim Planın Uygulaması

Enerji yönetim planı uygulamasının ilk adımı Enerji Etüdüdür. Enerji Etüdü; anketler(görüşmeler ve gözlemler dahil), istatistiksel hesaplamalar, ölçümler ve belgeye dayalı araştırmalar içeren, Enerjinin nasıl kullanıldığını veya nasıl boşa harcandığını gösterir.
Enerji Etüdü Enerji verimliliğinin ve Enerji Yönetm planın en önemli parçasıdır. Enerji Etüdü, Enerji yönetimini planlamak ve tasarrufları ortaya çıkarmak için mutlaka yapılmalıdır. Yönetim Programının sıfır nokasını oluşturmak ve başarı ölçüm kriteri oluşturmak için kullanılır.
Enerji Etütleri için çeşitli kaynaklar mevcuttur ancak sağlıklı bir Enerji Programı oluşturmak için enerji etüdünüzü işin uzmanı firmalara yaptırmanızı öneririz.

[success]

Enerji Verimliliği hakkında profesyonel destek almak için bizi arayın: 0850 850 0123

[/success]