Enerji performansı binanın enerji tüketimini etkileyen tüm parametrelerin binanın enerji verimliliğine katkısı değerlendirilerek hesaplanır.

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi

 • Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatifleri enerji performansı yönünden karşılaştırır
 • Yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyeleri gösterilir
 • Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirleri projelendirilir, uygulanır ve uygulamalar izlenir
 • Bina stoklarını temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda öngörüde bulunulur
 • Zaman içerisinde tanımlanan yapı bileşenlerinden bileşen kütüphanesi oluşturma gibi ulusal veritabanları geliştirilir
Bina Enerji Performansı

Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi İle Bina Enerji Performansının Değerlendirilmesi

 • Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarı hesaplanır
 • Net enerji ihtiyacını  karşılayacak kurulu sistemlerden oluşan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak, binanın toplam ısıtma, soğutma, havalandırma  ve elektrik  enerjisi tüketimleri  belirlenir
 • Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi hesaplanır, sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketimi belirlenir

Enerji Performansı Hesabı Sonuçları

Enerji performansı hesabı sonucunda, binanın yıllık

 • Isıtma
 • Soğutma
 • Sıcak su
 • Aydınlatma
 • Havalandırma tüketimleri birincil enerji tüketimleri olarak belirlenir

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

Enerji Kimlik Belgesi binanızın enerji performansını belirten bir belgedir. A sınıfı enerji performansına sahip olan binalar enerjiyi en verimli tüketen binalardır. G sınıfı enerji performansına sahip binalar ise enerjiyi en az verim ile tüketen binalardır. Binalarda enerji verimliliği uygulamalarının yapılabilmesine ön koşul olarak bina enerji performansıhesabının yapılması gerekir.

Enerji performans sınıfı düşük olan binaların enerji performans seviyelerinin yükseltilmesi mümkündür. Binanıza ait enerji kimlik belgesi, enerji etüdü, enerji verimliliği ve ısı yalıtımı talepleriniz için Onur Enerji ile iletişime geçebilirsiniz.

Binalarda gereken tedbirler alınıp iyileştirmeler yapıldığında tüketilen enerjinin %30’unun geri kazanılacağı öngörülmektedir.

Bu iyileştirmelerin yapılabilmesi için bina enerji performansı hesaplanmalıdır.

Bina enerji performansı hesaplanarak yapılan tasarruf ve iyileştirmeler sonucunda bir binanın yıllık enerji giderlerinde ciddi azalmalar sağlanabilir.