Konutlarınızda yaptıracağınız enerji etütleri ve enerji verimliliği uygulamları ile enerji faturalarınızı azaltarak hem ev ekonominize katkıda bulunur hem de yaşadığımız dünyanın daha yeşil olmasını sağlayabilirsiniz.

konut-enerji etüdüKonut ve evler insanları dış ortamın  olumsuz etkilerinden ve olası tehlikelerden korumak için barınma amacı ile yapılmış binalardır. İnsanoğlu yüzyıllardır içinde bulundukları dönemin koşullarına göre farklı mimarilerde inşa ettikleri konutlarda yaşayıp günlerinin büyük çoğunluğunu bu alanlarda geçiriyorlar. Gelişen teknoloji ve hayat standartlarını artırmaya yönelik uygulamalar klasik konut anlayışında köklü değişikliklerin meydana gelmesine neden olurken, evlerde bulunan enerji ile çalışan araç ve gereçlerin kullanımının yaygınlaşması evlerin eskisinden daha da fazla enerji tüketen yapılar olmasına neden olmaktadır.

Konutlar enerji tüketiminde hiç de azımsanamayacak bir yüzdeye sahiptirler. Türkiye’de son dönemlerde yapılan araştırmalar konutlarda kullanılan enerjinin toplam enerji tüketimindeki oranının% 20’den daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Tam da bu noktada konutlarda yapılacak enerji verimliliği uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Konutlarda harcanan enerji miktarının azaltılabilmesi için enerji etüdü yapılmasına ihtiyaç vardır. Konutlarda yapılacak enerji etüdleri ile konutlarda enerjinin boşa harcandığı alanlar ve kayıpların oluştuğu bölümler tespit edilerek, bu alanlarda yapılacak enerji verimliliği uygulamaları ile  % 20’ye varan enerji tasarrufu sağlanabilir.

[horizontal_line]

Tüm dünyada nüfusun ve sanayileşmenin artması insanların şehirlerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Şehirlerin giderek kalabalıklaşması bazı zorunlulukları da beraberinde getiriyor.  Şehir planlanmasının iyi yapılması, kentin ekolojik, ekonomik ve sosyolojik dengesinin sağlanması için şehirlerin  daha enerji verimli olması gerekiyor. Konutların enerji performans sınıfları belirlenerek hazırlanacak Enerji Kimlik Belgeleri (EKB) doğrultusunda, yapının ihtiyacına göre ısı yalıtımı, ısı pompası, bina otomasyonu gibi enerji verimliliğini artıran uygulamalar yapılabilir.

Konutlarda Yapılan Enerji Etütlerinde Kullanılan Ölçü Aletleri

 •   Termal Kamera
 •   Baca Gazı Ölçüm Cihazı
 •   Elektrik Enerji Analiz Cihazları
 •   Ultrasonik Ses Seviyesi Ölçer (Buhar Kapanı Test)
 •   Ultrasonik Debimetre
 •  İnfared Sıcaklık Ölçer (150C – 3000C)
 •  Pervane Tip ve Telli Tip Hava Hızı Ölçerler
 • Takometre
 •  Desibelmetre
 •  İletkenlik Ölçer
 •  Ortam, Yüzey ve Daldırma Tip Sıcaklık Ölçer
 •  Nem Ölçer
 •  Pens Ampermetre
 •  U Katsayısı Ölçer
 •  Lüksmetre
 •  Toprak Direnci Ölçer
 •  Veri Kaydediciler

Konutlarınızda yaptıracağınız enerji etütleri ve enerji verimliliği uygulamaları ile enerji faturalarınızı azaltarak hem ev ekonominize katkıda bulunur hem de yaşadığımız dünyanın daha yeşil  olmasını sağlayabilirsiniz.