Enerji Kimlik Belgesi

/Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik Belgesi 2018-07-17T16:28:45+00:00
Enerji kimlik belgesi (EKB) hizmeti Onur Enerji tarafından Türkiye'nin her yerine verilebilmektedir.

Enerji kimlik belgesi (EKB) bir binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi göz önünde bulundurularak hazırlanan, binanın enerjiyi verimli tüketme seviyesini gösteren bir belgedir. Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi binaların da A  ile G harfleri arasındaki harfler ile belirtilen ve en verimli enerji tüketen binanın A, enerjiyi en verimsiz tüketen binanın ise G harfi ile sınıflandırıldığı bir performans sınıfı vardır.

Enerji Kimlik Belgesinde binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıhhi sıcak su ve havalandırma ihtiyaçlarının yer almasının yanı sıra binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kullanım oranları da bulunmaktadır.

Binanızın ısı yalıtımı ile ilgili uygulamalarını yaptırırken Enerji Kimlik Belgesi düzenletmeniz doğru bir yalıtım yapmanıza yardımcı olur.

EKB (Enerji Kimlik Belgesi)

 

 

Enerji Kimlik Belgesi Bilgi Dökümanı PDF indir

Enerji Kimlik Belgesi Geçerlilik Süresi

 • Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
 • Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik bir uygulama yapıldığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenir.
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaların EKB alması, mevcut binaların ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Binalarda alım satım ve kiralama işlemlerinde  binanın EKB’ye sahip olması binanın değerini artırır.
 • Enerji Kimlik Belgesi bir binanın tamamı ya da isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı düzenlenebilir.

EKB Almak İçin Gerekli Belgeler

   • Mimari Proje
   • Isı Yalıtım Projesi
   • Elektrik Projesi
   • Mekanik Tesisat Projesi ( Isıtma, Soğutma, Havalandırma)

  Evlerde ve sanayide gereken tedbirler alınıp iyileştirmeler yapıldığında tüketilen enerjinin %30 unun geri kazanılacağı öngörülmektedir. Bu tasarruf ve iyileştirmeler yapıldığı takdirde yıllık üç milyar dolar doğalgaz ithal edilmeyebilir.

Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunludur

Kanun uyarınca Enerji Kimlik Belgesi alınması, aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda zorunludur.

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
 • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
 • Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar
 • Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
 • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar

Konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanabilir.