kati-atik-bertarafi-bertaraf-tesisleri4

Atıklar istenmeyen ve kullanılmayan maddeler olarak tanımlanabilir. Çöpler, kullanılabilirliği kalmamış, zarar görmüş veya kullanım özelliklerini yitirmiş olarak evrensel anlamda tanımlanmıştır.

Katı atıklar , cam, elektronik, plastik, kağıt, tıbbi, sınai, inşaat, organik ve radyoaktif atıklar olarak sınıflandırılabilir. Atıklar, kullanım değerlerini yitirmelerine rağmen içerdikleri öz itibariyle çeşitli değerli materyalleri kullanıma uygun olmasa da içlerinde halen barındırabilirler.

kati-atik-bertarafi-bertaraf-tesisleri1Tüketici nezdinde kullanımını tamamlamış ancak içerik itibariyle değerli veya yeniden kullanılabilir bileşenlere ayırma işlemini geri dönüşüm olarak tanımlıyoruz. Plastik şişe, karton ambalaj gibi atıklar tamamen geri dönüştürülebilir olarak tanımlanıyor.  Bakır, altın veya benzeri gibi değerli metalleri içeren elektronik cihazlar bu kapsamda kısmen dönüştürülebiliyor. Geri dönüşüm yapılması mümkün olmayan ya da ekonomik olmayan atıklarsa çeşitli depolama yöntemleri ile beşeri alanlardan uzaklaştırılıyorlar.

Dönüşümü Mümkün Olmayan Materyallerin Uzaklaştırılması

Geri dönüşüm için yeterli miktarda ayrıştırılmamış, ya da dönüştürülmesi mümkün olmayan bu atıklar vahşi depolama, düzenli depolama, ve katı atık bertaraf yöntemleri ile yerleşim alanlarından uzaklaştırılıyor ya da yok ediliyorlar.

Vahşi depolama yöntemi çöplerin herhangi bir ayrışmaya uğramadan ya da kaba ayrıştırma ile istifsiz alanlara çöplerin yığılmasını anlatır. Vahşi depolama herhangi koruyucu ve koku-kirlilik engelleyici özelliklere haiz olmadığından çevre ve insan sağlığı açısından en tehlikeli ve zararlı yöntemdir.

kati-atik-bertarafi-bertaraf-tesisleri2Yoğun koku ve yanıcı patlayıcı gaz salınımı

Çevreye salınan sera gazlarının küresel ısınmaya neden olan olumsuz etkileri

Bu gazlara bağlı yangınlar ve bu yangınların olumsuz etkileri

Kontrolsüz olarak yeraltı-yer üstü su kaynaklarına sızan kirli ve zararlı sıvılar

İnsan sağlığına olumsuz etkilerde bulunan canlılar için odak olması

vahşi depolama yönteminin başlıca tehlikeli ve zararlı etkileri olarak sıralanabilir. Bu yöntem gelişmiş ülkelerde terk edilmiş olup ülkemizde de bu alanlar giderek ıslah edilmektedir.

Düzenli depolama alanları, iki katlı yapılardan oluşur. Atıkların depolanma alanını izole ederek çıkan gazları değerlendirme ve atıktan sızan sıvıların arıtılmasını sağlayarak çevre kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılır. Düzenli atık depolama alanları, vahşi depolama alanlarına göre daha çevreci görünse de yüksek işletme ve metreküpte 10 Euro arıtma maliyetleri nedeniyle sürdürülebilir değildir. Yüksek yatırımlar ile kurulan bu sistemlerin zamanla gaz verimliliği düşer, gazın yarıya yakın miktarı da depolama alanından atmosfere kontrolsüz olarak salınır. Gaz çıkışı bitse bile atık kalmaya devam eder ve kontrolü şarttır. Yalıtım problemleri kaynaklı zararlı sıvıların doğaya karışması bu yöntemle de engellenememektedir.

Katı Atık Bertaraf Tesisleri

kati-atik-bertarafi-bertaraf-tesisleri3Evsel atıkların, mobilya benzeri gibi büyük parçaların, evsel atık benzeri endüstriyel atıklar, kurutulmuş arıtma tesisi çamuru ve yakılması zorunlu olan tıbbi atıkların yakılarak yok edilmesi yöntemini kullanır. Yakılan atıklar buharı 400 dereceye kadar ısıtır ve elektrik türbinlerinde elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu tür tesisler çevreye en az emisyon salan ve sürdürülebilir atık yönetimi çözümleridir. Koku problemleri çeşitli filtrelerle en aza indirilir.

Katı atık yakma tesislerinden çıkan çeşitli son ürünler farklı alanlarda değerlendirilir. Çıkan son katı ürün olan cüruf dolgu, otoyol yapımı gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Katı atıkların yanmasıyla elde edilen ısı yakın tesislerde sıcak su kaynağı olarak kullanılabilir ve işletmenin verimini arttırır.

 

Atıkların Ayrıştırılması

Atıklar öncelikle ilk oluştukları anda yani ilk atıldıklarında ayrıştırılırlar. Örneğin evimizde attığımız çöplerin Kağıt, metal, cam, plastik atık olarak ayrılması gibi. Avrupa’da genel uygulamada bu

ayrıştırma zorunlu tutulmaktadır. Geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrılması zaman ve maliyet açısından en etkin yöntemdir. Ayrıca ayrıştırılabilir ve değerli maden elde edilebilir atıkların değerlendirilmesi hem taşıma maliyetini azaltmakta hem geri dönüştürme oranını yükseltmektedir.

Ön ayrıştırma yapılarak ya da ayrışmamış olarak gelen çöpler tesislerde manyetik özelliklerinden faydalanarak demir elemesinden geçerler. Görsel olarak değerlendirilen atıklar parçalama ve ayrıştırma prosesleri tesislerin özelliğine göre devam eder. Böylelikle kalan atıklar yakma tesislerinde yardımcı olacak şekilde yakmaya katılırlar.

Biyolojik atık olarak isimlendirilen bitki ve benzeri elemanlarının çürütme amaçlı olarak ayrı düşünülmesi zararlı maddelerle birleştirilmediği takdirde sonrasında tarımsal ürün olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Çürütülen biyolojik atıklar gaz eldesi ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülürler, çürüme sonucu çıkan atıklar gübre olarak kullanılmaktadırlar.

Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Kurulumu

sekerbank-cevre-dostu-cozumlerÇöplerin toplanması, ayrıştırılması, depolanması ve bertarafı Türkiye yasaları göre belediyelerce planlanır. Atık yönetiminde sağlık ve sosyal nedenlerle kamunun öncü rol üstlendiği katı atık yakma-ayrıştırma görevi belediyelerin desteğiyle özel sektör tarafından ikili anlaşmalarla çözülmektedir. Ayrıştırma, biyoatık çürütme ve yakma tesisleri belirlenen çeşitli teşviklerle özel kuruluşlar tarafından kurulur. Konunun mahiyeti kamu ve çevre sağlığını etkilediğinden yapılacak yatırımlar özel olarak incelenmeli, planlamalar dikkatle yapılmalıdır. Günümüz teknolojileri kent merkezlerinde, doğaya etki etmeden bu tür çalışmaların yapılmasına olanak vermektedir.

Onur Enerji, katı atık bertaraf, yakma-ayrıştırma, biomass ve bu alanda yapılacak çalışmalara hem kamu hem de özel şirketler için danışmanlık sağlamakta, doğayı ve insanı ön plana alan projelerin hayata geçmesine katı sunmaktadır. Konuyla ilgili talep ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.