deu-onur_enerjiDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde enerji verimliliğini sağlamak amacıyla Onur Enerji
tarafından yapılan etüt ve verimlilik arttırıcı proje (VAP) çalışmaları sekiz ayın ardından başarıyla tamamlandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nin poliklinikler ve acil servis hizmet biriminin de bulunduğu enerji sarfiyatının en büyük payını alan ana blok, hizmet birimleri, çevre bloklar ve Karşıyaka polikliniğini de kapsayan çalışma başhekimlik tarafından onaylandı. Proje 130 bin metrekare kapalı alana sahip günde 7.500 kişinin ziyaret ettiği Dokuz Eylül Hastanesinde büyük oranda enerji tasarrufu sağlayacak. Proje daha sonrasında tamamlanacak olan Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında çok uluslu proje geliştirme kapsamında destek alacak.

9JlSMGpbvDaqtIdAvGsIJeotermal, elektrik, LNG gibi çeşitli enerji kaynaklarının birlikte kullanılması bakımından farklı ölçümler ve hesaplamalar gerektiren etüt için geniş yelpazede sensörler ve ölçüm cihazları kullanıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi için yapılan enerji testleri ve etütleri yalıtım (mantolama), pencere sistemleri, aydınlatma seviyesi, ısıtma-soğutma sistemleri, tesisat ve enerji tüketen elemanlar, trijenerasyon çözümü ve güneş enerjisi gibi başlıklar altında toplandı. Böylelikle sadece enerji tasarrufu için bir çalışmayla kalmayan “Enerji Verimliliği Etüdü” hastanenin sağlık hizmetini geliştirmesini sağlayacak çözümler de aradı.

Dokuz-Eylul-Hastanesi

Elektrik Enerjisi ve Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar

themeenerji_Otomasyonu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin köklü yapısı ile yıllar içinde kullanılan elektrik tesisat elemanları ile elektrikle çalışan pompa, aydınlatma elemanları gibi çeşitli cihazların verimlilik ölçümleri büyük bir hassasiyetle yapıldı. Yapılan ölçümler neticesinde geri ödeme süreleri hesaplanan cihazların durumları hakkında Başhekimliğe bilgi verildi. Yapılan çalışma neticesinde kimi elemanlarda %70 üzerinde enerji tasarrufu yapılabileceği, bazı cihazların geri ödeme sürelerinin bir yılın altında olduğu belirlendi.

İklimlendirme Sistemi ve Yalıtım Çözümleri

Elektrik_Enerjisi_Verimligi-1Çok çeşitli ısıtma-soğutma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, geniş bir metrekare üzerinde hizmet vermekte olan hastanenin her yöntemle ısıtılması ve soğutulması aşaması ayrı ayrı gözlemlendi. Termal kamera, debi ölçer, baca gazı ölçüm sistemleri, çeşitli tiplerde sıcaklık ölçerler, nem ve gaz miktarı ölçümü  gibi çeşitli sensörerle DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin verimlilik arttırıcı önlemleri tespit edildi.

U katsayısı ölçümü ile mantolama kalitesinin de ölçüme dahil olduğu analizlerde cam, pencere, duvar, dış-iç mekan arası etkileşimlerin olduğu alanlar titizlikle değerlendirildi.
Hastaneye özel sağlık şartları göz önüne alındığında hava kalitesinin ve sağlıklı, enfeksiyonları engelleyen bir yapıda olması için hava debisi, hava içindeki gazların miktarları binanın çeşitli yerlerinde ayrı ayrı ölçüldü.Termal_Kamera_Hastane-1Termal_Kamera_Hastane-2
 

Yenilenebilir Enerji ve Isı Kazanımı

Hastane_Etut-1
Birlikte hareket edebilen ısıtma – soğutma, elektrik elemanlarının birbirinden enerji aktarımı yoluyla kazanabileceği ısıl depolama sistemi hastanenin farklı ihtiyaçlarını karşılaması için ayrı dizayn edilmiş elemanlarının otomasyon ile birleştirilmiş bir yapı içinde çalışması amacıyla değerlendirmeler yapıldı. Halihazırda jeotermal enerji kullanan kampüsün diğer yenilenebilir enerji kaynakları konusunda potansiyeli araştırıldı, diğer kamu hastanelerinden örneklerle yenilenebilir enerji potansiyeli belirlendi.