Project Description

Proje Açıklaması

T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime – Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Binası, Enerji Etüdü kapsamında yapılan ölçümlerle elde edilen veriler ve bina  etkililerinden sağlanan bilgiler ışığında binanın enerji tüketimi üzerine değerlendirmeler yapılmış, önerilerde bulunulmuş ve resmi bir rapor
olarak sunulmuştur.