Project Description

Proje Açıklaması

Son dönemde ülkemizde öne çıkan enerji verimliliği alanındaki çalışmalara bölgemizden kamu adına bir katkı da Güllük Belediyesinden geldi. Çalışma kapsamında Güllük Belediyesi Binası’nda enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sera gazları emisyonunun azaltılması için termal görüntüleme teknikleri ve Enerji Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterler doğrultusunda çok yönlü bir enerji etüdü yapıldı.