Project Description

Proje Açıklaması

Enerji etüdü, bina ve sanayi tesislerinin enerji tüketimleri ve enerji ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan, tesislerin enerji tasarruf potansiyellerini, atık ısı ve sera gazı salımlarını ölçerek, gereken tedbirleri teknik ve ekonomik açıdan ortaya koyan uygulamaların bütünüdür.

TAV Ankara Esenboğa İç ve Dış Hatlar Terminali ile birlikte DHMİ binalarının Enerji Etüdü, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük havalimanı enerji etüdü projesidir.

Bu projenin ana amacı Esenboğa Havalimanı’nın enerji tüketimlerini, binaların iç ve dış özelliklerini analiz ederek, enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla konusunda uzman ekibimizle  264.789m² alanda, ısıtma, soğutma, havalandırma, ışılandırma ve yalıtım sistemlerini detaylı olarak inceledik.

Bu proje “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı“na teslim edilmiştir. Bu projede “Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)” ve “TAV Havalimanları” koordine bir çalışma yürüttük.

Proje katılımcıları

Türkiye’nin ilk ve en büyük havalimanı enerji etüdü projesi

Esenboğa Havaalanı

2006 yılında hizmete giren TAV Esenboğa Havalimanı iç hatlar ve dış hatlar terminali, 182.000m² terminal ve 108.000m² otopark olmak üzere toplam 290.000 m² alana sahiptir. Her gün 24 saat boyunca yaklaşık 7000 kişi çalışmaktadır. Esenboğa Havalimanı yaklaşık 20 Milyon yolcu kapasitesine sahip olup 2014 yılında 11 Milyon yolcu tarafından kullanılmıştır.

Onur Enerji olarak hazırladığımız bu enerji etüdü projesinde iç ve dış hatlar terminallerini, servis istasyonlarını, apronları, hangarları ve hizmet binalarını detaylı olarak inceledik.

Enerji verimliliği önlemleri ile enerji tüketimi %80’e indirilebilir.

Ölçüm ve Analiz

 • Termal kamera ve U-değeri ölçümü ile bina kabuğu ısı kayıpları tespiti
 • Pencerelerin ısıl geçirgenliği ve verimi
 • Makine dairesinin verimlilik parametrelerinin belirlenmesi.
  • Baca gazı analizi
  • Isı kontrolleri
  • Kazanların ve boru sistemlerinin yalıtım kontrolleri
 • Elektrik tüketim analizleri
 • Aydınlatma verimlilik parametrelerinin analizi
  • Lux ölçümleri ve armatürlerinin verimlilik kontrolleri
 • Genel kullanımdaki ve ofis ekipmanı kapsamındaki elektronik cihazların verimlilik analizi ve bekleme modu durumlarının incelenmesi.
 • Enerji kalitesi analizi
 • Yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılması
 • Çiler ünitelerinin analizi