Project Description

Proje Açıklaması

AYGAZ A.Ş., Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan, “Binalarda Enerji Verimiliği Bildirgesi“ni 2013 yılında imzaladı.  Bu bildirge, Enerji Tüketiminde Dönüşüm için, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin, kendi ticari binalarındaki enerji kullanım performansını arttırmayı binalarda iyileştirmeler yapılmasını hedeflemektedir.

Bu amaç doğrultusunda ilk adım olarak Enerji Etüdü yaptıran AYGAZ A.Ş, Onur Enerji yi tercih etmiştir.

AYGAZ Genel Müdürlüğü Binası ve belirlenen diğer binalarda, Enerji Etüdü kapsamında yapılan ölçmlerle elde edilen veriler binanın enerji tüketimi üzerine değerlendirmeler yapılmış, önerilerde bulunduk ve resmi bir rapor olarak teslim ettik.

Yapılan etüt çalışması kapsamında binalar için Enerji Kimlik Belgesi,  termal kamera görüntülemesi (ısı kayıpları ve ısı köprüleri), baca gazı analizi (kazan yanma verimliliği) ve EVD SETİ ile, aydınlık seviyesi, iç hava kalitesi, U değeri ( W/m²K = Isıl Geçirgenlik Katsayısı ) ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümler ile Enerji’verimliliği, sağlıklı çalışma ortamını, ofis konforu gibi değerlerin kontrolünü sağladık.

Aygaz sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; ekonomik, çevresel ve sosyal performansının tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasına imkan veren “Sürdürülebilirlik Raporu”nu ilk kez 2002 yılında yayınlamıştı. 2008 yılında GRI raporlama metodunu benimseyen Aygaz, sürdürülebilirlik raporunu uluslararası standartlara da taşımış oldu. Aygaz “2010-2011 dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu’nu “B” uygulama seviyesinde yayınlayarak, enerji sektöründe “B” seviyesinde rapor yayınlayan ilk Türk şirketi oldu.