Project Description

Proje Açıklaması

https://www.onurenerji.com.tr/haberler/ab-destekli-enerji-verimliligi-projesi-bricker/

Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamındaki “BRICKER” projesi, AR-GE kapsamında geliştirilecek sistem ile mevcut kamu binalarda enerji tüketiminin %50 oranında azaltılmasını hedeflemektedir.

Dört yıl sürecek ve yaklaşık 13 milyon €’luk bir bütçeye sahipolan projenin koordinatörü İspanyol Acciona şirketi, proje ortaklarıyla birlikte, ortak kullanıma açık kamu binalarının tadilatı için ölçeklendirilebilir, yinelenebilir ve maliyet etkin bir metodoloji geliştirecek. Projenin Türkiye katılımcıları Aydın Valiliği, Özyeğin Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Onur Enerji olacak.

AB 7. Çerçeve projesi olan BRICKER, konut olarak kullanılmayan mevcut kamu binaları için tadilat çözümü paketleri geliştirerek, bu sektördeki enerji tüketimini ve küresel sera gazı salınımını (GHG) ciddi oranda azaltmayı (%50’den fazla) hedefliyor.

Tadilat çözümlerinin kapsamı temellere dayanmaktadır:

  • Bina cephelerinden yenilikçi yalıtım materyalleri ve yüksek performanslı havalandırmalı pencereler ile enerji tüketim talebini azaltıcı tadilat çözümlerini ölçülebilir şekilde paketlemek.
  • Biokütle, güneş gibi yerel yenilenebilir enerji sistemleri ile beslenen, sıfır emisyonla enerji üretimi sağlayan Organic Rankine Cycle (ORC) temelli kojenerasyon siteminin uygulanması
  • Bricker’da geliştirilen teknolojilerin kurulum ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi ve tasarım, işletnme ve bakım rehberlerinin oluşturulması

İç ortam yaşam kalitesinin yükseltilmesi: Enerji verimliliği stratejilerini uygularken, Avrupa Birliği vatandaşlarının sağlık, eğitim ve çalışma alanlarında yaşam kalitesi standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Aydın (Türkiye), Liege (Belçika) ve Caceres (İspanya) şehirlerindeki 3 adet kamu binasında yapılacak teknolojik yatırım ve iyileştirmelerin enerji tüketimini en az %50 azaltması ve 6-7 yıl içinde kendisini amorti etmesi beklenmektedir.

Project Partnerleri

Gerçek Demo Binaları

İspanya Cáceres

Bina Sahibi: Extremadura Özerk Topluluğu
Kullanım Amacı: Yönetim Ofisi
Alan: 8,480 m2
Kullanım Kapasitesi: 300 çalışan
Tahmini elektrik enerjisi tasarrufu: 60%
Geri ödeme: 7 years
Projenin Tekrar edilebilirliği: 944 farklı bina

Türkiye Aydın

Bina Sahibi: Adnan Menderes Üniversitesi
Kullanım Amacı: Hospital
Alan: 19,467 m2
Kullanım Kapasitesi: 600 hasta ve 350 çalışan
Tahmini enerji tasarrufu: 51%
Geri ödeme süresi: 7 years
Projenin tekrar edilebilirliği: 11 920 farklı bina (sadece Türkiye’de)

Belçika Liège

Bina Sahibi: Liège Valiliği
Kullanım Amacı: Endüstri Mühendisliği Koleji
Alan: 23,400 m2
Kullanan Kapasitesi: 1 200 öğrenci
Tahmini gaz tasarrufu: 75%
Geri Ödeme: 7.2 years
Projenin tekrar potansiyeli: 370 farklı bina

Demo Binaları

Demo binaları BRICKER Projesinin bel kemiğini oluşturur. Her üç bina da aktif olarak kullanımda olup, proje kapsamında geliştirilecek teknoloji ve sistemlerin gösterimi için uygun durumdadır.   BRICKER Projesi, farklı ülkelerde ve farklı iklim koşullarındaki gerçek binalarda teknoloji harikası bir yenileme çözümünü araştırmaktadır. Ve enerji tasarrufu hedefi %50’nin üzerinde olması beklenmektedir.

Belgium Demo Site / Electricty Reduction 86%
Belgium Demo Site / Gas Reduction 75%
Spain Demo Site / Electricty Reduction 60%
Turkey Demo Site / Electricty and Gas Reduction 51%

ORC: Organik Rankine Çevirimi

The Organic Rankine cycle (ORC)ORC, çevrim akışkanı olarak organik akışkanların kullanımına dayalı, farklı ısıl kaynaklardan ısı geri
kazanımıyla güç üretiminde gelişmekte olan bir teknoloji olarak göz önüne alınmaktadır.

Parabolic Güneş Kollektörleri

Güneş pozisyonunu takip eden parabolik güneş kollektörleri güneş ışınlarını merkezdeki tüpte konsantre ederek, tüp içindeki sıvı sıcaklığı 250-300°C’ler kadar ısıtabilir. Isıtanlan bu sıvı birçok amaç için kullanılabilir. Parabolik güneş kollektörü teknolojisi büyük çaplı güneş enerjisi santranlerlerine halihazırda kullanılanmaktadır.

Havalandırmalı Pencereler

Isı geri kazanımlı havalandırma, pencerelere, duvarlara, panjurlara, ısıtma ve soğutma ünitelerine uygulanabilir. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemi, gelişmiş iklim kontrolü ve temiz hava sunarken aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

Havalandırmalı Cephe

Hafif ve sürdürülebilir bir havalandırmalı cephe, mevcut cephenin dışında ikinci bir katmandır. Bu iki katman arasındaki doğal havalandırma mesafe “baca etkisi”nin oluşması için boşluk yaratır..

Chiller: Termal aktif soğutma sistemleri

Termal olarak aktif soğutma, atık ısıyı toplayarak soğutma için kullanılmasını sağlar. Bu sonuca ulşamak için birçok değişik teknik vardır ve farklı tipteki binalardaki çiller kullanımlarına göre uygulama yapılabilir. 

Biyokütle Kazanı

Biomass kojenerasjon tesisleri, merkezi ısıtma sistemlerinin yanısıra yüksek ısıtma ve soğutma talebi olan sektörlerde de yaygın olarak kullanılır.

PIR foams with embedded Phase Changing Material 

PCMs are materials that can adsorb and store thermal energy while its structural phase changes.

Beklenen Fayda Etkileri

 • Bina kabuğu iyileştirmeleri ve sıfır salım enerji teknolojileri kullanarak 3 demo binasında enerji ihtiyacının 50% azaltılması
 • Sera gazlarının salımını azaltarak daha sağlıklı bir yaşama ve çalışma ortamı yaratılması
 • 3 demo binasında hayata geçirilecek sistem ile mesken dışı kamu binalarında aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma, bilgi işlem ekipmanları ve cihazların enerji kullanım şekillerinin daha iyi anlaşılması
 • Verimli pasif tasarımları ve daha verimli kojenerasyon sistemlerini birleştirip, mevcut enerji verimliliği önlemlerinin çok ötesinde CO2 salım azaltımına sahip geniş bir çevresel iyileştirme sağlamak
 • Hedef binaların yerleri ve iklim koşullarına bağlı olarak yerel tedarik edilebilen yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması 3 demo yapılan kamu binası sayesinde BRICKER konseptini yüksek tekrarlanabilme potansiyeli taşıması
 • İş modeli çerçevesinin tanımlanması, pazar potansiyelinin ve seçeneklerin değerlendirilmesi
 • Tüm paydaşlarda enerji yönetimi ve tasarrufu konularındaki iyi uygulamaların farkındalığının artması