Onur Enerji olarak ölçüm hizmetleri sunduğumuz alanlar ve ölçüm cihazlarımıza ölçüm cihazları listemizden öğrenebilir, ölçüm talepleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Üretim ve tüketim safhalarında enerjinin sağlıklı, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla girdilerin ve çıktıların bu işlemler esnasında hassas ve yeterli kapasiteye sahip, kalibrasyonları yapılmış, uluslararası geçerlilik belgelerine haiz ölçüm cihazlarıyla takibinin yapılması gerekmektedir. Cihazların mevcudiyeti kadar uzman personelin deneyimi de enerji etüdü analizlerinde önem kazanmaktadır. Onur Enerji olarak ölçüm hizmetleri sunduğumuz alanları ve ölçüm cihazlarımızı, ölçüm cihazları listemizden öğrenebilir, ölçüm talepleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Ölçüm Alanı

Cihaz

Sıvı İletkenlikleri DELTAOHM-HD2106
Buhar Kaçakları UP-3000-LRM
Akış (Ultrasonic Debi Ölçümü) GE Pt-878
Basınç TESTO 526-1
Elektrik Enerjisi METREL MI-2292
Portatif Enerji Analizörü METREL MD-9240
Hız ve Devir TESTO 470
Baca Gazı Analiz Cihazı TESTO 340
Termal Görüntüleme TESTO 875-2
Çok fonksiyonlu Ölçüm Cihazı TESTO 435-4

Sıvı iletkenliği ölçümü

Bu ölçümlerde sıvının iletkenliği, sıvı direnci, toplam çözünmemiş katı miktarı (TDS), maksimum ve minimum değer noktaları saptanır, ısıtma kazanları ve buhar kazanları için blöf suyunun için gereken saflıkta olup olmadığı testi verimlilik ölçümleri için elzemdir.

Buhar Kaçakları

Ultraprobe 3000 LRB cihazı ultrasonik yöntemle sistemdeki buhar kaçaklarının bulunması için elzem bir cihazdır. Cihaz buharlı sistemlerde ölçüm kabiliyetine sahip olmakla birlikte

  • Buhar kaçaklarının bulunması ve raporlanması (DSM)
  • Elektrik panoları, elektrik bağlantıları, arklar ve kısa devrelerin tespiti
  • Mekanik problemlerin çözümü ve hareketli elemanların muayenesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Akış (Ultrasonic Debi Ölçümü)

Tamamen boru etrafından akışkana temas etmeye gerek kalmadan ve boruya müdahale etmeden ultrasonik yöntemle ölçüm yapılan bu alanda sayaç kalibrasyonları, tüketim değerleri, ısıtma –  soğutma sistemlerinin kapasite ölçümleri değerlendirilebilir. Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemleri gibi sıvı ısı iletkenlerle çalışan merkezi kazan sistemleri, boyler, sıcak su tesisatlarının verimlilik testlerinde vazgeçilmez ölçümlerdendir.

Basınç

0 pascal’dan 2.000 pascal’a yüksek hassasiyetle sıvı basıncının ölçülmesi,  ölçümlerin kaydedilmesi ve ortalama değerlerin bulunması basınç ölçümü hizmetinin sınırlarını kapsar. Sayaç kalibrasyonları, gaz tesisatlarının basınç kaybı kaçak ve işlerliğini değerlendirmeye yarar. Havalandırma sistemlerinin verimliliği, iklimlendirme cihazlarının enerji tüketimi ve kalori sarfiyatları bu ölçüm yöntemi ile değerlendirilir.

Enerji Analizörü – Elektrik Tesisatı Değerlendirmesi

Yüksek kapasitede gerilimin geçtiği, yüksek tüketim ve farklı yelpazedeki cihazların bir arada kullanıldığı elektrik tesisatlarının armoni, direnç, frekans ve sinyal temizliği ölçümleri elektrikli cihazların daha uzun ömürlü kullanılması sayaç ve tüketim kaydedici cihazların doğru sonuçları vermesi, doğru değerlendirilebilir tüketim verileri elde edilebilmesi için enerji analizi gerekli bir ölçüm yöntemidir.

Hız ve Devir

Hız ve devir testi ile palet, hat, pervane, motor, dişli gibi döner elemanların,  dönüş hızları, devirleri ölçülür. Böylelikle mekanik elemanların standartlar içerisinde, ürünlerin belgelerinde belirtilen aralıklarda çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Anlamlı verilerin alınması için termal görüntüleme ve ısı sensörleri ile aşınma – sürtünme noktaları da belirlenerek sapmanın kaynaklandığı yer de belirlenebilir.