Buhar kayıpları sanayide enerji verimliliğinin kontrol altında tutulması için gereken can ve mal kayıplarının önüne geçmek için önemle takip edilmelidir.

Isıl enerji, ısıtma, buharlaştırma ve kurutma amaçlı olarak ve birçok üretim prosesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan bu proses enerjisi; bir kazanda ısıtılarak kullanım yerlerine (örneğin bir ısı değiştiricisi) borular yardımıyla sevk edilen sıcak su, yüksek sıcaklıktaki yağ veya doymuş ya da kızgın haldeki buhar ile sağlanır. Bu üç akışkan tipinden en kullanışlı olanı buhardır ve bu sebeple tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan akışkandır. Her ne kadar bu akışkanları taşıyan iletim hatları ve akışkanları kullanan ekipmanlar, ısı kayıplarını minimuma indirmek için oldukça iyi yalıtılsa da, bir miktar ısı ışınım yoluyla dış ortama transfer olacak, boru hattında ilerleyen buhar kendini taşıyan boruları ısıtmak için de ısı verecek ve bir miktar buhar yoğunlaşarak borunun alt kısmında kondens (yoğuşmuş su) oluşturacaktır. Bu kondensin boruda kalmasına izin verilirse, buharla kondens arasında ısı transferi devam edecek, kondens boruyu daha çok dolduracak, sonuçta buharla beraber sürüklenerek koç darbelerine ve ileri aşamada buharın geçiş yollarını bloke etmeye başlayacaktır. Bu yüzden, buharın kaçmasına izin vermeden, oluşan bu kondensi borulardan tahliye edecek otomatik bir tesisat elemanına gereksinim vardır. Bu elemanların yani buhar kondensinin (buhar kapanı) çalışma şartlarının uygunluğu, tesisatı koruma durumu ölçülmelidir. Tüm işleyişin ardından buhar kayıp testi / ısı kaybı tespiti elzem hale gelir.

Buhar Kayıpları Nasıl Tespit Edilir?

Buhar kayıpları testi kızgın su buharı veya diğer ısı iletken sıvılarla kurulan tesisatların kontrolünü ve verimliliğini ölçmeye yarar. Buhar kayıpları sanayide enerji verimliliğinin kontrol altında tutulması için gereken can ve mal kayıplarının önüne geçmek için önemle takip edilmelidir. Buhar kayıplarını tespit ederken, ultrasonik kaçak tespit cihazları, termal kameralar, ve çeşitli yardımcı ölçüm aletleri kullanılır.

Buhar kayıpları tespiti için firmamıza telefonla veya talep formumuzu doldurarak başvurabilirsiniz.

Talep Formu