Enerji Verimliliği

Abacus-006

Enerji verimliliği sağlanmasında sadece genel geçer iyileştirmelerin yapılması tam bir enerji verimliliği sağlamazken olası verimlilik çalışmalarının da önüne geçebilmektedir. Enerji etüdü çalışması yapılmadan enerji verimliliği çalışmalarına geçilmesi maliyet/kazanım oranlarının hesaplanamamasına, örtülü enerji sarfiyatı yapan iletim hatları gibi kalemlerin enerji verimliliği uygulamalarında atlanmasına neden olmaktadır.

Enerji Etüdü

Enerji etüdü en az maliyetle enerji sarfiyatın düşürülmesi prensibine dayanmaktadır.  Enerji etüdü, enerji verimliliği için bir yol haritası belirlerken etüt ayrıca iyileştirmelerin yapılması gereken kilit noktaları ortaya çıkarır. Kilit noktaların belirlenmesi enerji verimliliği çalışmasında öncelikli yatırım alanlarının bulunmasını sağlar. Öncelikli olarak gözden geçirilmesi gereken bu alanlar işletmenin en az maliyetle en çok tasarruf yapacağı iyileştirmeleri işaret eder. Böylelikle enerji etüdü ile hazırlanmış bir enerji verimliliği çalışması öncelikleri belirlenmiş, hesaplanabilir, takip edilebilir ve sürekli enerji verimliliğinin bir zorunluğu olan geliştirilebilir enerji verimliliğini sağlamış olur.

 

Sürekli Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği politikaları süresiz, geliştirilebilir ve yönetilebilir olmalıdır. Enerji verimliliği çalışmalarına başlarken yapılan enerji etüdü ile başlangıç noktasının hesaplanması katedilen yolun ve kazanımların takip edilmesi için elzemdir. Enerji Etüdü ile belirlenen adımlarla yapılan enerji verimliliği çalışmaları bir sonraki adımların önünü açacaktır. Ayrıca gelişen teknolojilerle beraber eskiyen ve verimliliği tespit edilmiş ekipmanların ekonomik ömürleri yeni teknolojiler gündeme geldiği an belli olacak bu sayede hızlı karar alınması sağlanacaktır. Sürekli enerji verimliliğinin gerekli noktaları olan takip etme, sürekli iyileştirme ve hızlı hareket etme aşamaları tamamlanmış olur.

Ön Enerji Etüdü

Ön enerji etüdü ile bina ya da sanayi tesislerinde enerji tüketim alışkanlıkları ve enerji kayıpları belirlenip enerji tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamalarının yapılacağı alanlar belirlenir. Bu safha detaylı etüt çalışmalarının ve nihayetinde verimlilik arttırıcı projelerin önünü açmaktadır. Ön enerji etüdü ile enerji sarfiyatınızı düşürmek için iletişim adreslerimizden Onur Enerji‘ye ulaşabilirsiniz.