Sanayi tesislerinde enerji yönetimi programı sürdürmek, tesisin enerji giderlerinin % 1-2'sine denk bir maliyet gerektirirken, bu sayede enerji tüketimi % 10 – 40 arasında azaltılabilir.

Sanayi Enerji Etüdü

Bir tesisin enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, enerji tasarrufu imkanlarının belirlenmesi ve gereken projelerin uygulanması için Enerji Etüdüne ihtiyaç vardır. Ön enerji etüdü sırasında işletmenin bütün birimleri dolaşılarak enerjinin boşa harcandığı kaynaklar, kötü yalıtım, buhar, su, yakıt sızıntıları, çalışmayan ve verimsiz çalışan bütün ekipmanlar belirlenir. Gerekirse anında ölçümler yapılır. Ön enerji etüdü raporu sonucunda tesiste mümkün olabilecek enerji tasarrufu imkanları ortaya çıkarılır. Tesiste detaylı enerji etüdü ihtiyacı olup olmadığı belirlenir.

Detaylı enerji etüdü  ile ön etütte belirlenen alanlarda periyodik ölçümler yapılır. Enerji kayıplarının olduğu bölümler ile enerjinin verimli kullanılmadığı alanlar belirlenir. Bu ölçümler detaylı ölçümlerdir ve neticesinde sistemlerin enerji tüketimlerini  hassas olarak belirlemek mümkündür.

Sanayi için Yapılan Enerji Etütlerinde Kullanılan Ölçü Aletleri

 • Termal KameraEnerji Etüdü - Termal Kamera
 • Baca Gazı Ölçüm Cihazı
 • Elektrik Enerji Analiz Cihazları
 • Ultrasonik Ses Seviyesi Ölçer (Buhar Kapanı Test)
 • Ultrasonik Debimetre
 • İnfared Sıcaklık Ölçer (150C – 3000C)
 • Pervane Tip ve Telli Tip Hava Hızı Ölçerler
 • Takometre
 • DesibelmetreEnerji Etüdü
 • İletkenlik Ölçer
 • Ortam, Yüzey ve Daldırma Tip Sıcaklık Ölçer
 • Nem Ölçer
 • Pens Ampermetre
 • U Katsayısı Ölçer
 • Lüksmetre
 • Toprak Direnci Ölçer
 • Veri Kaydediciler

Enerji etüdü tamamlandıktan sonra tesiste enerji tasarrufu için gerekli olan iyileştirme çalışmaları talep doğrultusunda uygulanır. Alınacak önlemler ve yapılması gereken tasarruf sağlayıcı uygulamalar ile sanayi tesisinde verimlilik artırıcı proje, talep doğrultusunda hazırlanır. Bir kuruluşta enerji yönetimi programını sürdürmek, kuruluşun enerji giderlerinin %1-2’sine denk gelirken bu sayede enerji tüketimi %10–40 arasında azaltılabilir.

Sanayi Enerji Etüdü

Bir tesisin enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, enerji tasarrufu imkanlarının belirlenmesi ve gereken projelerin uygulanması için Enerji Etüdüne ihtiyaç vardır. Ön enerji etüdü sırasında işletmenin bütün birimleri dolaşılarak enerjinin boşa harcandığı kaynaklar, kötü yalıtım, buhar, su, yakıt sızıntıları, çalışmayan ve verimsiz çalışan bütün ekipmanlar belirlenir. Gerekirse anında ölçümler yapılır. Ön enerji etüdü raporu sonucunda tesiste mümkün olabilecek enerji tasarrufu imkanları ortaya çıkarılır. Tesiste detaylı enerji etüdü ihtiyacı olup olmadığı belirlenir.

Detaylı enerji etüdü  ile ön etütte belirlenen alanlarda periyodik ölçümler yapılır. Enerji kayıplarının olduğu bölümler ile enerjinin verimli kullanılmadığı alanlar belirlenir. Bu ölçümler detaylı ölçümlerdir ve neticesinde sistemlerin enerji tüketimlerini  hassas olarak belirlemek mümkündür.

Sanayi için Yapılan Enerji Etütlerinde Kullanılan Ölçü Aletleri

 • Termal KameraEnerji Etüdü - Termal Kamera
 • Baca Gazı Ölçüm Cihazı
 • Elektrik Enerji Analiz Cihazları
 • Ultrasonik Ses Seviyesi Ölçer (Buhar Kapanı Test)
 • Ultrasonik Debimetre
 • İnfared Sıcaklık Ölçer (150C – 3000C)
 • Pervane Tip ve Telli Tip Hava Hızı Ölçerler
 • Takometre
 • DesibelmetreEnerji Etüdü
 • İletkenlik Ölçer
 • Ortam, Yüzey ve Daldırma Tip Sıcaklık Ölçer
 • Nem Ölçer
 • Pens Ampermetre
 • U Katsayısı Ölçer
 • Lüksmetre
 • Toprak Direnci Ölçer
 • Veri Kaydediciler

Enerji etüdü tamamlandıktan sonra tesiste enerji tasarrufu için gerekli olan iyileştirme çalışmaları talep doğrultusunda uygulanır. Alınacak önlemler ve yapılması gereken tasarruf sağlayıcı uygulamalar ile sanayi tesisinde verimlilik artırıcı proje, talep doğrultusunda hazırlanır. Bir kuruluşta enerji yönetimi programını sürdürmek, kuruluşun enerji giderlerinin %1-2’sine denk gelirken bu sayede enerji tüketimi %10–40 arasında azaltılabilir.